Jämställdhetsombudsman Pirkko Mäkinen säger att jämställdheten varit en dyrköpt erfarenhet i kommunerna. Nu träder nya lagar i kraft och nya krav ställs. Men ännu tvekar många att överklaga fastän de upplever att de blivit förbigångna i en rekryteringsprocess. Man är rädd att bli stämplad som bråkstake.

På Kommunförbundets seminarium i tisdags dryftade man de nya lagarna ur kommunperspektiv. Jämställdhetsombudsmannen Pirkko Mäkinen håller absolut på kvotering.

-Kvoter behövs för att ständigt påminna oss om jämställdhet i praktiken. Speciellt besvärligt blir det i kommunala  sammanhang till exempel då man bildar samkommuner.

Då flera kommuner utnämner varsin kandidat till ett gemensamt organ krävs mycket diskussion och många förhandlingar innan man når ett godtagbart resultat.

Mäkinen poängterar att jämställdhetstanken ska genomsyra hela verksamheten i kommunen och då gäller det alla grupper i samhället; män, kvinnor, etniska minoriteter, sexuella minoriteter, äldre …

Jämställdhetslagen har ju nu utvidgats med förbud mot diskriminering, inte bara på grund av kön utan också på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

Man kan ta fasta på allt från lönenivån och kompetensen till hur man i praktiken ger män och kvinnor möjlighet att idrotta.

-Fortfarande är det ofta så att kommunernas idrottstjänster bygger på grenar som är traditionellt manliga och då man bygger utrymmen glömmer man bort att reda ut vem som ska använda lokalerna, säger Mäkinen.

Lagen förpliktigar också grundskolan, en handbok är på gång och ska delas ut till kommunerna.

Också inom grundskolan ska man göra upp egna jämställdhetsplaner. Som en konkret åtgärd nämner Pirkko Mäkinen att skolan måste ta bättre hand om är unga män på grundskolans sista klasser.

-Sju procent av pojkarna som går ut grundskolan kan inte läsa. Om man har svårt med finskan, har inlärningssvårigheter eller andra problem är de sista klasserna i grundskolan speciellt viktiga. Tar vi då hand om de unga männen undviker vi framtida problem.

Pirkko Mäkinen säger att kommunernas arbetsgivare ofta är utsatta för klagomål men de privata arbetsgivarna klagar få på.

-Vad är det för fel på arbetrlivet då man inte vågar ta kontakt från det privata näringslivet? Inom offentliga sektorn är lönesättningen öppen för var och en att kontrollera och dra sina slutsatser. Inom privata sektorn är löneuppgifter av någon orsak ännu en affärshemlighet. Ändå kan alla medborgares inkomster kontrolleras via skatteuppgifterna en gång i året.

Läs mera om de nya lagarna på Jämställdhetsombudsmannens hemsida.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *