Öppna data gör samhället mer transparent. Den nordiska temaveckan Nordic Open Data Week för öppna data ordnas åtminstone i Helsingfors och Åbo samt i alla nordiska länder med start den 29 maj.

Huvudorganisatör för temaveckan i Finland är Open Knowledge Finland (OKFFI), men vem som helst får ordna sammankomster under veckan. Också deltagarna i såväl seminarier som kodarnas gemensamma sammankomster, dvs. ”hackatoner”, är alla välkomna att lära sig, komma med och koda och förundras över allt man med hjälp av öppna data kan göra med den varierande information som produceras i samhället.

Kommunförbundet medverkar i två temadagar: på tisdagen transparens och demokrati med juristen Mervi Kuittinen som berättar om den nya kommunallagens inverkan på demokratin och på torsdagen datavisualisering, datajournalism och analyser med sakkunnige Mattias Lindroth som berättar om visualisering av kommunernas data.

I den nordiska förvaltningskulturen har uppgifter av tradition varit offentliga. De senaste åren har denna kultur befästs i och med att tänkandet kring öppna data har fått ett stadigtfotfäste också i Finland. Med öppen information, eller mer etablerat med öppna data, avses offentliga uppgifter som alla som vill får titta på eller utnyttja och som hämtas från datasystemen på ett sådant sätt att det är lätt att få tillgång till dem maskinellt. Vidare bör uppgifternas användarvillkor tillåta återanvändning, dvs. att de får användas öppet och avgiftsfritt.

​Enligt principerna för öppna data får vem som helst ta del av samhälleligt producerad information, vilket ökar transparensen i den offentliga förvaltningen och till exempel medborgarnas och massmediernas möjlighet att övervaka kommunernas och statens verksamhet. Öppna data ger också större möjligheter att utveckla nya delaktighetsmetoder, bland annat i kommunernas beslutsfattande. Detta kunde exempelvis innebära att medborgarna har tillgång till samma information som de tjänstemän som bereder ärendena. Genom att öppna upp data hoppas man också att information som produceras i samhället ska utnyttjas i företagsverksamhet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *