Tjänsten som chef för skyddspolisen söktes av nio personer inom den utsatta tiden: filosofie licentiat Katariina Juhola, juris kandidat Petri Knape, förvaltningsmagister Olli Kolstela, juris kandidat Marko Latja, juris magister, pedagogie magister Samuli Laulumaa, juris kandidat Antti Pelttari, instrumentbyggare-artesan Eero Ristilä, filosofie student Aki Sukkela samt Ville Takio.

Tjänsten som chef för skyddspolisen blev ledig när skyddspolisens chef Ilkka Salmi, som var tjänstledig, utsågs till EU-kommissionens säkerhetschef i november. Salmi har varit direktör för Europeiska unionens underrättelseanalyscentrum sedan 2011.

Chefen för skyddspolisen utnämns av statsrådets allmänna sammanträde. Tjänsten tillsätts för högst fem år.

Skyddspolisen blir den 1 januari 2016 en polisenhet vid inrikesministeriet. Chefen leder skyddspolisens verksamhet och ansvarar för att ämbetsverkets uppgifter sköts resultatrikt, ändamålsenligt och effektivt.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *