Arbetsinsatsen för beredningen av landskaps- och vårdreformen är inte bortkastad fastän reformen skulle falla, säger projektchef, understatssekreterare Päivi Nerg till Kuntalehti.

Tjänstemännen och reformministergruppen arbetar som bäst med de punkter i valfrihetslagen som grundlagsutskottet pekat ut som problematiska. Ministrarna har sagt att arbetet ska bli färdigt denna vecka.

Beredningsarbetet har redan satts igång på fältet trots att arbetet med lagstiftningen ännu är på hälft. Det här har väckt kritik såväl bland rättslärda som på fältet.

Professor  i statsförfattningsrätt Tuomas Ojanen säger i en intervju för Yle att det är problematiskt då riksdagen pressas att godkänna reformerna med argumentet att så mycket beredningsarbetet redan gjorts på fältet.

– Här har beredning, riksdagsbehandling och lagens ikraftträdande blandats ihop ordentligt, säger Ojanen.

Nerg svarar på kritiken med att referera till regeringens mandat och god beredningspraxis.

– Det är god förvaltningssed och alldeles normalt att utvecklingsarbete pågår samtidigt som lagberedningen.

Nerg påpekar att riksdagen år 2017 beviljade pengar för beredningen och på det sättet för sin del har godkänt beredningsarbetet.

Enligt Nerg är den största delen av det beredningsarbete som görs nyttigt också fastän det inte skulle bli någon reform.

–  Från fältet får vi hela tiden respons om att utvecklingsarbetet går framåt och att man har hittat nya samarbetsformer  t.ex. genom nya samkommuner.

Enligt Nerg finns det behov av förnyelse oberoende av landskapsreformen.

–  Pengarna har inte kastats i sjön, säger hon.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *