Flest förhandsröster lades i Spanien, Belgien och Estland.

Sammanlagt 2 684 personer röstade på förhand i kommunalvalet vid Finlands ambassader och konsulat utomlands.

Det är betydligt färre än i kommunalvalet 2017 då 9 500 personer röstade utomlands, rapporterar Utrikesministeriet.

I år var det möjligt att förhandsrösta i 71 länder vid totalt 102 röstningsställen. Dessutom ordnades förhandsröstning för personalen på cirka tjugo finska fartyg. På fartygen röstade drygt hundra besättningsmedlemmar.

Även de finländska krishanteringstrupperna hade möjlighet att rösta på förhand på basen i Erbil i Irak och i Libanon. 

Flest röster gavs i vid röstningsställena Spanien, totalt 318, varav 198 i Fuengirola.

Näst mest röster gavs i Belgien där 282 personer utövade sin rösträtt.

På tredje plats kom Estland där totalt 158 personer förhandsröstade.

I Libanon röstade 136 personer och i Ryssland 138 personer. 

Det var också möjligt att rösta per brev från utlandet, men uppgifterna om antalet personer som brevröstat är ännu inte tillgängliga. Det är Justitieministeriet som ansvarar för att ordna brevröstningen.