Stadsdirektörsuppdraget i Karleby blir tidsbestämt. Mandatperioden är mellan sex och åtta år.

Stadsdirektören får också ett direktörsavtal. Förändringen genomförs när staden rekryterar ny stadsdirektör 2017.

De politiska grupperna i Karleby har enats om att Karleby också i fortsättningen ska ha en stadsdirektör. Att ersätta stadsdirektören med en borgmästare får inte tillräckligt politiskt understöd bland de partier som är representerade i stadsfullmäktige.

Karlebys nuvarande stadsdirektör Antti Isotalus avgår med pension 2017.

Det är fullmäktigeordförande Jutta Urpilainen (SDP) och stadsstyrelseordförande Veikko Laitila (C), som tillsammans med stadens förtroendevalda har utrett hur stadens ledning ska utformas.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *