Nu är det klart, Närpes stad blir frivilligt officiellt tvåspråkig. Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit besväret mot fullmäktiges beslut att ansöka om tvåspråkighet.

Läs också

HFD:s beslut

Det var i oktober i fjol stadsfullmäktige i Närpes beslöt begära av stadsrådet  att staden blir tvåspråkig vid årsskiftet eller så snart som möjligt. I praktiken betyder HFD:s beslut att Närpes officiellt blir Närpiö vid årsskiftet 2014- 2015.

I och med besväret mot tvåspråkighetsbeslutet går nu Närpes miste om tvåspråkighetstillägget på 2,16  miljoner euro i statsstöd 2015.

Larsmo och Korsnäs blev officiellt tvåspråkiga vid årsskiftet 2014-2015. De gick från enspråkigt svenska till frivilligt tvåspråkiga.

Korsnäs, Larsmo och Lojo är i dag enda frivilligt tvåspråkiga kommunerna i Finland. Andra statusbyten har skett genom fusioner. Pernå och Liljendal med svensk majoritet blev en del av en stad med finsk majoritet då Lovisa bildades 2009. Pojo med finsk majoritet blev en del av en stad med svensk majoritet då Raseborg bildades 2009. Tvåspråkiga Finby uppgick i enspråkigt finska Salo 2009.

I besväret mot Närpes beslut sägs att staden pressats till bytet med hot om lägre statsunderstöd. Enligt ändringssökanden har språklagen ändrats av en orsak som är helt främmande för lagens syften. De svenskspråkiga har också diskriminerats genom att språkpengar genom statsandelsreformen inte kan ges åt enspråkigt svenska kommuner.  I besväret sägs också att lagstiftaren inte kunnat förutse en situation där en kommun av ekonomiska orsaker tvingas bli tvåspråkig.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *