Mycket nytt att lära sig som ny förtroendevald

Johan Bergqvist och Elin Bjurs deltar i sitt första fullmäktigemöte i Malax på torsdag.
Johan Bergqvist och Elin Bjurs deltar i sitt första fullmäktigemöte i Malax på torsdag.
6.6.2017

Förvaltningsstadga, koncerndirektiv, bindningsregister, kommunstrategi och jäv. Det är mycket som känns nytt och främmade för de nyavalda fullmäktigemedlemmarna som inleder sina förtroendeuppdrag nu i juni. 

– Det är bäst att ta en sak i taget, säger Johan Bergqvist och Elin Bjurs, nyinvalda fullmäktigemedlemmar i Malax.

På torsdag deltar de i sitt första fullmäktigemöte. På föredragningslistan står bland annat godkännande av kommunens strategi och förvaltningsstadgan i Malax.

– Det är mycket att läsa till det första sammanträdet, konstaterar Johan Bergqvist.

– Jag har ännu inte hunnit bekanta mig med möteshandlingarna, säger Elin Bjurs. Allt är så nytt ännu. Men jag är övertygad om att förtroendeuppdraget kommer att vara lärorikt.

Parallellt med fullmäktigeuppdraget kommer de sannolikt att också få andra förtroendeuppdrag i Malax. Elin Bjurs hoppas på en plats i fritids- och kulturnämnden och miljönämnden medan Johan Bergqvist siktar in sig på byggnadsnämnden.

–  Helt säkra på att vi väljs in i nämnderna kan vi förstås inte vara. Det vet vi först efter fullmäktiges sammanträde, understryker de.

Elin Bjurs säger att hon som fullmäktigeledamot måste se till hela kommunens bästa.

–  Men jag kommer från Petalax och Bergö och kommer givetvis att se till att de delarna av kommunen hålls framme, säger hon.

Johan Bergqvist håller med. Byarna i Malax måste behandlas rättvist, säger han.

Mandatperioden 2017-21 kommer att domineras av vård- och landskapsreformen, tror Bjurs och Bergqvist.

–  Förutsatt att reformen faktist drivs igenom, infogar Johan Bergqvist.

Andra frågor som blir aktuella är det krympande befolkningsunderlaget i kommunen och kommunekonomin, tippar de.

Kurs för förtroendevalda

Välbesökt i Korsholm på Kommunförbundets kurs för förtroendevalda.

Bergqvist och Bjurs deltog i måndags i en välbesökt introduktionskurs för förtroendevalda som Kommunförbundet arrangerade i Korsholm.

Under kurskvällen fick deltagarna lära sig hur beslutsfattandet går till i kommunens olika organ. Vad är fullmäktiges ansvar och uppgift? Vad är de förtroendevaldas roll? Deltagarna fick också en introduktion i kommunalekonomi –  bland annat i budget, bokslut och revision.

I dag tisdag hålls en liknande introduktionsutbildning i Pedersöre och på onsdag står Närpes i turen.

Vill jobba med frågor som berör unga

Linnéa Hasselblatt är nöjd över valresultatet i Vasa.

En av deltagarna i kursen för förtroendevalda var Linnéa Hasselblatt från Vasa. Hon hoppas på ett nämnduppdrag där hon kan jobba med frågor som berör unga.

–  Jag var med och grundade ungdomsfullmäktige i Vasa i tiden och har också varit elevrepresentant  i utbildningsnämnden för andra stadiet, berättar hon.

Linnéa Hasselblatt är ersättare i Vasas nya fullmäktige.

– Jag är mycket nöjd med valresultatet i Vasa. Bland de invalda i fullmäktige finns många kvinnor och unga. Jag hoppas verkligen att de unga ledamöterna beaktas, att man lyssnar på dem.

Vilka frågor kommer att dominera i Vasa under mandatperioden?

–  Frågor i anslutaning till energiklustret. Men också sysselsättningen –  hur får vi fler arbetsplatser till Vasa? Jag tror också att det blir diskussion om kommunsammanslagningar och om hur vi ska få mer liv i vår stad.

Effektiva beslut

Kim Sebbas vill göra Korsnäs attraktivt för inflyttare.

 

Kim Sebbas är första ersättare i det nya fullmäktige i Korsnäs. Hans förhoppning är att de invalda ska arbeta med hela kommunens bästa för ögonen.

– Jag är företagare och van vid snabba beslut. Jag hoppas att beslutsfattandet i Korsnäs skall göras med kommunens bästa i åtanke. I alla små kommuner har politiken präglats av byapolitik och kohandel. Så lite ”dravel” som möjligt krävs framöver, vi står inför stora utmaningar.

Hans gissning är att vård- och landskapsreformen kommer att prägla arbetet i kommunen under den kommande mandatperioden.

– Exakt hur reformen kommer att påverka oss vet ingen ännu. Och vet vi förresten att reformen verkligen blir av?

I små kommuner är den minskande andelen skattebetalare en stor utmaning – så också i Korsnäs.

– Hur får vi till stånd en inflyttning till Korsnäs? Hur gör vi vår kommun så attraktiv som möjligt för unga och barnfamiljer? Även i Korsnäs kommun har vi byar där andelen pensionärer versus skattebetalare ökat till en kritisk nivå. Positivt igen är att vi kan vara mycket attraktiva för inflyttare tack vare ett utvecklat havsnära boende.

Kim Sebbas har tackat ja till två nämnduppdrag: bildningsnämnden och revisionsnämnden

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här