Använd munskydd och handsprit och ta gärna med dig en egen penna när du röstar.  Var också beredd på att styrka din identitet. 

Idag startade förhandsröstningen i kommunalvalet. Förhandsröstningen pågår  till den 8 juni i hela landet. Perioden för förhandsröstning är förlängd till två veckor på grund av coronapandemin.

Justitieministeriet understryker att det är viktigt att använda munskydd och handsprit vid röstningen – och att hålla ett avstånd på minst två meter till andra.

Många kommuner har valt att informera sina invånare om hur de ska rösta coronasäkert i kommunalvalet. Exemplet här nedan är från Korsholms kommun. Videon startar när man klickar på bilden.

Valfunktionärerna övervakar säkerheten på röstningsstället och hjälper väljarna att följa anvisningarna.

För väljare med luftvägssymtom och väljare i karantän eller isolering ordinerad av läkare har särskilda åtgärder planerats så att också de ska kunna rösta. Kommunernas centralvalnämnder har mera information om hur röstningen är ordnad för den här väljargruppen. Det lönar sig med andra ord att kontakta centralvalnämnden om man är osäker.

Här är Vörå kommuns informationsvideo om valet. Videon startar när man klickar på bilden.

Ta med legitimation när du röstar!

Väljarna ska styrka sin identitet för valfunktionären på röstningsstället.

Som legitimation kan väljarna använda till exempel ett av polisen utfärdat identitetskort, körkort, pass eller någon annan handling med foto. Också ett äldre körkort på papper kan godkännas som identitetsbevis, om valfunktionären kan identifiera väljaren på kortets foto. Det viktigaste är att valfunktionären kan försäkra sig om väljarens identitet.

Valfunktionären kan be väljaren ta av sig munskyddet för en kort stund för att fastställa väljarens identitet.

Här kommer ett tredje exempel. I Borgå  används bokbussen som vallokal för förhandsröstningen. Videon startar när du klickar på bilden.

Kommunvalet 13.6.2021

  • 26.5 – 8.6 Förhandsröstning i Finland
  • 1.6. Deadline för anmälan till hemmaröstning kl.16
  • 2 – 5.6 Förhandsröstning utomlands
  • 13.6 Kommunalval
  • 16.6 Valresultatet fastställs
  • 1.8 Nya fullmäktige börjar sitt arbete 
  • Källa: www.valfinland.fi

Coronaanvisningar för väljarna i kommunalvalet