Förbindelsebåtarna i Pargas och Kimitoön, branddepån i Sibbo och flygplatsterminalen i Helsingfors-Vanda är några av de 900 förhandsröstningsställena i kommunalvalet. Förhandsröstningen i kommunalvalet börjar den 29 mars.

Många olika slags förhandsröstningsställen gör det lättare för kommuninvånarna att rösta i kommunalvalet. ​Typiska förhandsröstningsställen är bibliotek, kommun- eller stadskanslier och köpcentrum. Exempel på ovanligare förhandsröstningsställen är ungdomscaféer, förbindelsebåtar, simhallar, brandstationer och Helsingfors-Vanda flygplats.

– Förhandsröstningens popularitet har ökat stadigt. I kommunalvalet hösten 2012 gavs 42,4 procent av rösterna på förhand, säger Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

– Antalet förhandsröstningsställen korrelerar starkt med kommunens invånarantal och i någon mån också med kommunens areal. I allmänhet ökar antalet röstningsställen när kommunen växer. Antalet kan ändå variera mycket också mellan kommuner av samma storleksklass.

I kommunalvalet i april 2017 kommer det att finnas sammanlagt 893 förhandsröstningsställen i Finland. I kommunalvalet hösten 2012 fanns det 883 förhandsröstningsställen och i föregående val år 2008 var antalet 889. Antalet har alltså hållits nästan oförändrat trots de kommunsammanslagningar som gjorts under perioden.

Mest röstningsställen finns det i Helsingfors (35) och i Uleåborg (25). I genomsnitt finns det ett förhandsröstningsställe per ungefär 6 000 invånare. Siffrorna bygger på Justitieministeriets uppgifter om förhandsröstningsställena.

Man kan rösta på land, till havs och på flygplatsen

Det går att rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands. Den som röstar på förhand behöver alltså inte befinna sig i sin hemkommun, vilket krävs om man röstar på den egentliga valdagen 9.4.2017.

I sammanlagt 54 kommuner kan man rösta på ett mobilt röstningsställe, antingen i en bokbuss eller i en röstnings- eller valbuss. Kimitoön och Pargas ordnar röstning också på förbindelsebåtar.

– Ett mobilt röstningsställe räknas som ett enda ställe, men kommuninvånarna får ändå tillfälle att rösta på tiotals olika hållplatser, säger Pekola-Sjöblom. Till exempel har Alajärvi en röstningsbuss som stannar på 23 hållplatser. I Kemijärvi stannar servicebussen Kulkuri på 27 hållplatser och i Kouvola stannar röstningsbussarna Regina och Oravan Matti på sammanlagt 31 hållplatser.

Man kan också rösta på till exempel bensinstationen i Sastamala, på Gesterby och Borgby branddepå i Sibbo, i simhallen i Nokia, i industrihusets matsalskabinett i Jyväskylä, på Visit Vaasas kontor i Vasa och på Helsingfors-Vanda flygplats, terminal T2.

I flera stora universitets- och yrkeshögskolestäder kan man också rösta i läroanstalternas lokaler. Denna möjlighet erbjuder till exempel Esbo, Jyväskylä, Kajana, Kuopio, Rovaniemi, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo.

– Antalet förhandsröstningsställen varierar mellan ett och 35 i de olika kommunerna. I genomsnitt har kommunerna tre förhandsröstningsställen. Vanligast är att kommunen har ett enda förhandsröstningsställe, vilket är fallet i 45 procent av kommunerna, säger Pekola-Sjöblom.

Förhandsröstningen ökar stadigt

Det har varit möjligt att förhandsrösta i kommunalvalet sedan 1972. I kommunalvalet 2012 röstade 42,4 procent av de röstberättigade på förhand. Variationen mellan olika kommuner var stor: i Korsnäs röstade 10,0 procent på förhand och i Kaskö 54,3 procent. Förhandsrösterna översteg 50 procent också i Lestijärvi och Savukoski.

Förhandsröstningen pågår 29.3–4.4 i Finland och 29.3–4.4 utomlands. Utomlands finns det 125 förhandsröstningsställen i 78 länder. Typiska förhandsröstningsställen i utlandet är ambassader och konsulat. I Spanien finns det åtta förhandsröstningsställen och i Tyskland, Ryssland, Thailand och Förenta Staterna finns det fyra.

Man kan rösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands. På vissa förhandsröstningsställen är röstningsperioden kortare. Man kan bara rösta på en kandidat i ens egen hemkommun. Information om förhandsröstningsställena och öppettiderna finns på adressen www.vaalit.fi

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *