Kommunerna önskar större flexibilitet och större frihet att organisera sin service själva. Kommunerna efterlyser också lättnader i de många lagstadgade förpliktelserna.

När Finansministeriet tidigare i höst frågade kommunerna vilka uppgifter och förpliktelser de vill minska fick ministeriet över tvåhundra förslag.
– Responsen från kommunfältet är förståelig. Antalet detaljerade förpliktelser som gäller ordnandet av kommunala tjänster har ökat på 2000-talet, konstaterar kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C).

Förpliktelser som gäller planering, rapportering, tillsyn och statistikföring upplevs i kommunerna som onödigt belastande. Kommunerna vill bland annat förenkla och automatisera statistikföringen och rapporteringen. Projektfinansieringen upplevs som byråkratisk och tidskrävande och borde enligt kommunerna införlivas i de kommunala statsandelarna.

Annat som kommunerna vill ändra är bland annat bestämmelser om gruppstorlekar, dimensionering av personal och fastigheter och detaljerade behörighetskrav som försvårar rekryteringen av specialutbildande personer till exempel socialarbetare.

Några kommuner nämner den subjektiva rätten till dagvård som begränsande. Det samma gäller rutinmässiga granskningar inom hälsovården samt utfärdandet av olika hälsorelaterade intyg.

Här är ytterligare några förslag från kommunfältet:

  • Begränsa de subjektiva rättigheterna som stipuleras i handikapplagen.
  • Luckra upp lagstiftningen som gäller elev- och studentvården.
  • Underlätta informationsöverföringen från en myndighet till en annan.
  • Se över vägnämnderna uppgifter  i lagen om enskilda vägar
  • Ändra bestämmleserna för placeringen av hittedjur
  • Inför helhetsarbetstid för lärarna.

Antalet förslag uppgick till 243. Många kommuner lämnade in flera förslag.
De förslagen kommer nu att analyseras och användas i beredningen av det spetsprojekt vars mål är att minska kommunernas utgifter.
Regeringen har förbundit sig till att inte öka på kommunernas uppgifter eller förpliktelser under valperioden 2015-2019.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *