Metropolförvaltning får tummen ner

9.2.2015

De flesta kommuner i huvudstadsregionen är överens om att det behövs ett tätare samarbete kring markanvändnings-, boende- och trafikfrågor. Metropolförvaltningen får däremot tummen ner.

Finansministeriet har nu sammanställt kommunernas synpunkter.

I största delen av utlåtandena anses modellen inte vara den bästa lösningen för regionen. Som alternativ föreslås bland annat kommunsammanslagningar och att utveckla det nuvarande samarbetet mellan kommunerna. Åsikterna går dessutom i sär gällande metropolförvaltningens uppgifter, områdesavgränsning, val och finansiering.

Den föreslagna modellen innebär att minst 14 kommuner i regionen skulle samarbeta kring markanvändnings-, boende- och trafikfrågor från och med 2017. Metropolförvaltningen skulle ha ett direktvalt fullmäktige, men inte beskattningsrätt.

Finansministeriet fick in 82 utlåtanden, varav 23 kom från kommuner och städer.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här