De flesta kommuner i huvudstadsregionen är överens om att det behövs ett tätare samarbete kring markanvändnings-, boende- och trafikfrågor. Metropolförvaltningen får däremot tummen ner.

Finansministeriet har nu sammanställt kommunernas synpunkter.

I största delen av utlåtandena anses modellen inte vara den bästa lösningen för regionen. Som alternativ föreslås bland annat kommunsammanslagningar och att utveckla det nuvarande samarbetet mellan kommunerna. Åsikterna går dessutom i sär gällande metropolförvaltningens uppgifter, områdesavgränsning, val och finansiering.

Den föreslagna modellen innebär att minst 14 kommuner i regionen skulle samarbeta kring markanvändnings-, boende- och trafikfrågor från och med 2017. Metropolförvaltningen skulle ha ett direktvalt fullmäktige, men inte beskattningsrätt.

Finansministeriet fick in 82 utlåtanden, varav 23 kom från kommuner och städer.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *