Kommunernas självbestämmanderätt ökar och de lagstadgade uppgifterna minskar. Regeringen lovar att minska kommunernas kostnader med en miljard euro. Regeringen förbinder sig regeringen att inte ålägga kommunernas nya uppgifter under de följande fyra åren. Dessutom blir det inga nedskärningar i kommunernas statsandelar.

Det här är goda nyheter för Kommunförbundet, som bland annat krävt en grundlig översyn av kommunernas uppgifter och att antalet lagstadgade uppgifter minskar. Kommunförbundets vd Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma och vice vd Timo Kietäväinen hittar mycket som är bra för kommunerna i regeringens strategiprogram.

– Det finns mycket som är positivt i programmet. Själv är jag mycket nöjd över att regeringen vill experimentera med olika typer av frikommuner. Genom de här experimenten ges kommunerna möjlighet att hitta nya verksamhetsmodeller som uttryckligen passar just dem, säger Mäki-Lohiluoma.

Han påpekar att kommunerna i Finland är olika. Det som fungerar i Helsingforsregionen, kan vara helt olämpligt i en liten kommun i norra Finland. Därför behöver kommunerna flexibilitet och mindre statlig styrning, anser Kommunförbundet.

Lika nöjd är Kommunförbundets vice vd, Timo Kietäväinen:

– Uppluckringen av den statliga styrningen är en positiv nyhet för kommunerna, liksom beskedet att kommunernas statsbidrag inte minskar, säger Kietäväinen.

Regeringens löfte om att inte ålägga kommunerna nya uppgifter under kommande regeringsperiod, ställer sig Kietäväinen dock tvivlande till. Principen är dock riktig, anser han.

– Vi vet inte riktigt vad detta innebär. Samtidigt som regeringen lovar att minska på kommunernas uppgifter, innehåller det strategiska regeringsprogrammet flera punkter där kommunerna förväntas utveckla sina tjänster, säger han och nämner bland annat ansvaret för sysselsättningen av långtidsarbetslösa, som nu överförs på kommunerna.

Mäki-Lohiluoma konstaterar att tidtabeller för de reformer som regeringen ämnar genomföra blir en utmaning. Social- och hälsovården överförs till 19 områden, som kommer att styras av politiskt valda fullmäktigeorgan.

– Vårdreformen är en jättestor reform, en av de största någonsin i vårt land, konstaterar Mäki-Lohiluoma. Reformen kommer att inverka på så gott som alla verksamhetssektorer i kommunerna. Det krävs en omfattande lagstiftning för att ro den i land. Därför hoppas jag att regeringen gör sitt arbete grundligt och att den reserverar tillräckligt med tid. Och, inskärper han, regeringens måste samarbeta med kommunerna för att reformen ska lyckas.

Både Kietäväinen och Mäki-Lohiluoma är nöjda med att en av de fjorton ministrarna i Finlands nästa regering är kommun- och reformminister. Det är Centern som får kommunministerportföljen.

– Med tanke på vårdreformen och alla andra regeringsbeslut som kommer att beröra kommunsektorn under kommande regeringsperiod är det självklart att en kommunminister är nödvändig, säger Mäki-Lohiluoma.

Det som Mäki-Lohiluoma saknar i regeringsprogrammet är en skrivning om att utveckla städerna och stadsregionerna.

– Tillväxten i Finland startar i städerna. Därför borde skrivningen ha varit med.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *