Svenska folkpartiets fullmäktigeledamöter är minst benägna att byta parti, visar Helsingin Sanomats kartläggning. Mest benägna är Sannfinländarna: Nästan var tionde sannfinländsk fullmäktigeledamot har bytt parti under innevarande mandatperiod.

Så många som 112 sannfinländska fullmäktigeledamöter har gått över till andra partier under innevarande fullmäktigeperiod, visar Helsingin Sanomats kartläggning. 39 av dem har gått över till Centern, 19 till SDP, 19 till Samlingspartiet, 7 till Vänsterförbundet, 3 till Kristdemokraterna och 2 till De gröna. 23 har gått över till övriga grupper.

Samlingspartiet har haft 51 avhopp: 19 fullmäktigeledamöter har gått över till Centern, 8 till Sannfinländarna, 6 har blivit gröna, 3 KD och en ledamot har gått över till SDP. 14 har gått över till övriga grupper.

Centern har haft 49 avhopp under mandatperioden: 19 till Saml, 5 till Sannf, 4 till KD, 4 till SDP, 2 till SFP, en till VF och en till De gröna. 13 har gått över till gruppen övriga.

Socialdemokraterna har haft 31 avhopp: 8 till Sannf, 5 till C, 4 till Saml, 4 till VF, 3 till SFP, 3 till De gröna och en till KD. Tre har gått över till övriga grupper.

Av Vänsterförbundets ledamöter har 18 bytt parti: 8 till SDP, 3 till C, 2 till Sannf och en har blivit grön.

Kristdemokraterna har haft 14 avhopp: 5 till C, 4 till SDP, 3 till Saml, en till Sannf och en till SFP.

De gröna har haft sex avhopp och SFP fem. Av SFP-avhoppen har 4 gått till övriga grupper och en till KD.

Kommunförbundets forksningschef Marianne Pekola-Sjöblom säger i HS-artikeln att den vanligaste orsaken till avhopp är åsiktsmotsättningar och interna stridigheter i den egna fullmäktigegruppen.

– Många fullmäktigegrupper kräver gruppdisciplin och då uppstår det ofta konflikter när ett ärende står i strid med den förtroendevaldas samvete och övertygelse, säger Pekola-Sjöblom i HS.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *