Ledningen i Lovisa stad uttrycker sitt stöd  för den Lovisafamilj med irakisk bakgrund som hotas av utvisning. Samtidigt vill staden  tacka sina invånare för visad medmänsklighet.

Mer än 3 500 människor har  på endast ett par dygn har slutit upp kring att motsätta sig utvisningen av en familj med sju barn, varav fem redan talar finska och de tre yngsta är födda i Finland, skriver stadens ledning i ett gemensamt meddelande.

– Det är fint att se en sådan humanism. I Lovisa finns en bra gemenskap och det är glädjande att så många engagerar sig när det gäller tryggheten och välbefinnandet för en lokal familj. Denna familj ryms och har livsinnehåll i Lovisa.

Staden hoppas att ansvariga beslutsfattare och myndigheter ännu en gång kunde försäkra sig om att alla aspekter är beaktade.

Stödyttringen är undertecknad av Otto Andersson, stadsfullmäktiges ordförande, Janne Lepola, stadsfullmäktiges 1. viceordförande, Keijo Tähtinen, stadsfullmäktiges 2. viceordförande, Mia Heijnsbroek-Wirén, stadsstyrelsens ordförande, Arja Isotalo, stadsstyrelsens 1. vice ordförande, Juha Karvonen, stadsstyrelsens 2. vice ordförande och
Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *