Förhandsröstningen i kommunalvalet har startat livligt. Det finns närmare 900 förhandsröstningsställen i Finland och 125 utomlands.

– Förhandsröstningens popularitet har ökat stadigt. I kommunalvalet hösten 2012 gavs 42,4 procent av rösterna på förhand, säger Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Typiska förhandsröstningsställen är bibliotek, kommun- eller stadskanslier och köpcentrum. Exempel på ovanligare förhandsröstningsställen är ungdomscaféer, förbindelsebåtar, simhallar, brandstationer och Helsingfors-Vanda flygplats.

Den som vill kan följa med röstningsaktiviteten kan gå in på Justitieministeriets valsajt som uppdateras kontinuerligt.

Röstningsaktiviteten har varit livlig under de två första dagarna i synnerhet i kommunerna i Lappland. På torsdag eftermiddag steg röstningsaktiviteten i lappländska Savukoski kommun till 17,8 procent. Men också i lappländska Enontekis (12,3 procent ) och Enonkoski (11,8 procent) har många röstat på förhand.

– Orsaken till att väljarna i Lappland föredrar att förhandsrösta är att avstånden till vallokalerna där är långa, säger Pekola-Sjöblom.

Populärt att förhandsrösta

Det har varit möjligt att förhandsrösta i kommunalvalet sedan 1972. I kommunalvalet 2012 röstade 42,4 procent av de röstberättigade på förhand. Variationen mellan olika kommuner var stor: i Korsnäs röstade 10,0 procent på förhand och i Kaskö 54,3 procent. Förhandsrösterna översteg 50 procent också i Lestijärvi och Savukoski.

Pekola-Sjöbloms tippning är att antalet förhandsröster blir i stort sett det samma som i senaste kommunalval.

– Eventuellt kommer vi ytterligare att få se en liten ökning i antalet förhandsröster, säger hon.

Fakta / Förhandsröstning

  • Kvinnor (26,6 procent) röstar oftare på förhand än män (22,6 procent).
  • Hög ålder ökar sannolikheten för att rösta på förhand. Flest förhandsröstare (47 procent)  finns i åldersgruppen 65-74 år.
  • Nästan hälften av de förhandsröstande är pensionärer, 47,4 procent av dem som är över 65 år förhandsröstar.
  • Kommunstorleken påverkar. En liten hemkommun ökar sannolikheten att rösta på förhand. I kommuner med färre än  2000 invånare förhandsröstar 36,8 procent mot 24,7 procent i samtliga kommuner.
  • Förhandsröstandet bland studerande är lågt , endast 13,1 procent förhandsröstar.
  • Förhandsröstandet är minst populärt i gruppen övriga personer utanför arbetskraften, 12,5 procent förhandsröstar.
  • Mera statistik hittar du här.
  • Källa: Statistikcentralen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *