Kommunstyrelsen i Kronoby är splittrad i frågan om landskapstillhörighet. En minoritet i kommunstyrelsen anser att Kronoby bör byta landskap från nuvarande Österbotten till Mellersta Österbotten.

Kommunstyrelsens medlemmar från Kronoby och Terjärv kommundelar anser att Kronoby ska stanna kvar i landskapet Österbotten, medan medlemmarna från Nedervetil kommundel talar för Mellersta Österbotten. Kronoby har i dag ett vårdsamarbete med Mellersta Österbotten och Karleby stad.

Kommunstyrelsen har röstat om landskapstillhörigheten och rösterna föll 5-3 för landskapet Österbotten.

Det är Social- och hälsovårdsministeriet som har bett kommunerna ta ställning till vilket självstyrande landskap kommunen vill tillhöra i framtiden. Kommunernas svar är ett officiella ställningstagande, därför ska kommunernas utlåtanden behandlas på högsta möjliga nivå, det vill säga i fullmäktige. Kommunerna har tid att svara till den 9 februari.

Kronoby fullmäktige ger sitt utlåtande om landskapstillhörigheten den  4 februari.

Enligt uppgift är det en handfull kommuner i Finland som diskuterar byte av landskap i samband med vård- och regionsförvaltningsreformen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *