Landskapsvalet hålls samtidigt med Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019, föreslår regeringen.

Ett landskapsval i maj 2019 förutsätter att lagstiftningen träder i kraft ett halvt år innan, dvs i december 2018. Landskapsfullmäktiges mandatperiod skulle inledas i augusti 2019.

Eftersom tidpunkten flyttats föreslå regeringen att den nuvarande valkretsindelningen tillämpas vid riksdagsvalet som ordnas i april 2019.

– Detta är nödvändigt för att riksdagsvalet ska kunna förrättas utan störningar, konstaterar de fyra reformministrarna från Justitieministeret, Finansministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet i ett gemensamt pressmeddelande.

Antalet riksdagsledamöter som väljs i valdistrikten bestäms enligt läget i befolkningsdatasystemet i slutet av oktober 2018. Antalet riksdagsledamöter som väljs avgör också hur många kandidater partier och gemensamma listor kan tillsätta i valdistriktet.

Det är med tanke på kampanjföringen och nomineringen av kandidater väsentligt att kommunerna vet i vilka valdistrikt de ingår. Den nya landskapsindelningen skulle tillämpas först vid landskapsvalet som hålls i maj. Ändringen påverkar fyra kommuner som i och med reformen kommer att byta landskap. Ändringen gäller kommunerna Heinävesi, Itis, Jorois och Kuhmoinen.

Reformministrarnas pressmeddlenade är ett svar till ill social- och hälsovårdsutskottet som bett regeringen utreda följderna av att  landskaps- och vårdreformen skjuts upp.  Social- och hälsovårdsutskottet behandlar svaret på sitt mött på måndag.

Reformministrarna har också tagit ställning till hur valfriheten i vården ska genomföras ”på ett kontrollerat sätt” i varje landskap.

– Valfriheten i fråga om social- och hälsovårdstjänster införs stegvis och tillräckligt med tid reserveras för genomförandet, lovar reformministrarna.

Inom munvården föreslås valfriheten träda i kraft vid ingången av 2023. Personliga budgetar och kundsedlar tas i bruk i hela Finland vid ingången av 2022.

Kundsedlar och personliga budgetar ska testas under 2019-2021. Pilotprojekten varar ett år längre än vad som föreslogs i svaret av den 18 juni.

De pågående servicesedelförsöken kan enligt reformministerarbetsgruppens beslut fortsätta även 2019. Försök pågår i tio landskap. Den fortsatta finansieringen för 2019 (statsunderstöd) är högst 10,5 miljoner euro.

Uppskovet av ikraftträdandet av landskaps- och vårdreformen till ingången av 2021 orsakar främst tekniska årtalsändringar i regeringspropositionerna, konstaterar reformministrarna.

De tekniska ändringsbehoven gäller speciellt införandelagen som bland annat innehåller bestämmelser om tidsfristerna som ska iakttas i samband med genomföringen av reformen. De viktigaste innehållsmässiga förändringar som följer av att ikraftträdandet skjuts upp gäller förrättandet av val samt uppdelningen i faser av valfriheten i fråga om social- och hälsovårdstjänster.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *