Storkyro kommun överförs från landskapet Österbotten till Södra Österbottens landskap. Totalt överförs fem kommuner till nya landskap från och med januari 2021. Det är statsrådet som beslutat om den nya landskapsindelningen.

Kommunerna har själva gjort en framställning till statsrådet om att byta landskap. De fem kommuner som byter landskap är:

  • Heinävesi kommun, som överförs från landskapet Södra Savolax till landskapet Norra Karelen
  • Jorois kommun, som  överförs från landskapet Södra Savolax till landskapet Norra Savolax
  • Itis kommun, som  överförs från landskapet Kymmenedalen till landskapet Päijänne-Tavastland
  • Kuhmois kommun, som överförs från landskapet Mellersta Finland till landskapet Birkaland
  • Storkyro kommun, som överförs från landskapet Österbotten till landskapet Södra Österbotten

Den ursprungliga framställningen hade för Heinävesi, Jorois, Kuhmois och Storkyros del ett samband med den föregående regeringens landskapsreform, och kommunerna höll sina framställningar i kraft trots att reformen förföll. Itis kommun har redan tidigare föreslagit en överföring och framställningen som avgjorts nu anhängiggjordes redan 2015.

–Den viktigaste motiveringen för landskapsöverföringarna har att göra med hur tjänsterna och den naturliga pendeltrafiken riktas. På så sätt kan kommunens och regionens livskraft stöjas på bästa möjliga sätt. Dessutom spelar kommunernas egna framställningar naturligtvis en roll. Eftersom landskapsöverföringarna påverkar även andra områdesindelningar eller samarbetsavtal har man velat ge förberedelserna tillräckligt med tid, konstaterar kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero.

Förändringarna i landskapsindelningen inleder även beredningen av ändringar i regionindelningen för räddningsväsendet, häradsindelningen och valdistrikt vid riksdagsval.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *