Landskapens lokalcentral har i dag skickat de preliminära lokalhyrorna från och med 2020 till landskapen. Den uppskattade totala hyressumman under landskapsreformens första år är ca 1,9 miljarder euro och består av ca 10 000 hyresavtal.

Med hjälp av hyressiffrorna kan landskapen planera sina kommande servicenät utifrån enhetlig information. 

Landskapen hyr alla lokaler de behöver – lokaler för primärvården, socialväsendet samt sjukvården och specialomsorgen – av Landskapens lokalcentral Ab från och med början av 2020.

– Både antalet kvadratmeter och den preliminära hyran motsvarar relativt väl de uppskattade beloppen enligt beredningen. Detta är dock den första gången som landskapen får information om kostnaderna för sina objekt, berättar vd för Landskapens lokalcentral Olavi Hiekka.

Landskapens lokalcentral hyr ut lokaler till landskapen och tar över dem av de nuvarande sjukvårds- och specialomsorgsdistrikten. Dessutom hyr Landskapens lokalcentral ut kommunernas, statens och andra fastighetsägares lokaler till landskapen.

– Vi hyr ut kommunernas lokaler till landskapen i enlighet med statsrådets förordning för tre år med en ett år lång option. Hyreskostnaderna för våra lokaler påverkas i hög grad av de nuvarande sjukvårdsdistriktens sjukhusinvesteringar som uppgår till ca 5 miljarder euro, säger kundrelationsdirektör Mikko Hollmén.

Den preliminära hyressumman för de lägenheter som ägs av Landskapens lokalcentral stiger till följd av investeringarna från ca 800 miljoner euro 2020 till ca 1,1 miljarder euro 2024. Andelen lokaler som hyrs vidare är ca 1,1 miljarder euro om året åtminstone till början av 2023.

– Lokalhyrornas andel av landskapens totala budget är ca 10 procent. Eftersom lokalkostnader inte tidigare har beräknats på landskapsnivå och praxis har varierat, finns det inga heltäckande och entydiga jämförelseuppgifter. Landskapen beslutar självständigt om sina servicenätverk och lokaler, medan vi på lokalcentralen erbjuder dem trygga och effektiva lokaler samt experttjänster för lokalanvändningens effektivitet, säger Olavi Hiekka.

Kommunerna får information om hyrorna för sina lokaler som överförs till landskapen efter att statsrådets förordning är klar.

PRELIMINÄRA HYROR ENLIGT LANDSKAP 2020

Södra Karelen 40,1 mn euro
Södra Österbotten 72,7 mn euro
Södra Savolax 67,0 mn euro
Kajanaland 26,0 mn euro
Egentliga Tavastland 55,6 mn euro
Mellersta Österbotten 26,8 mn euro
Mellersta Finland 101,7 mn euro
Kymmenedalen 61,7 mn euro
Lappland 64,0 mn euro
Birkaland 193,7 mn euro
Österbotten 65,3 mn euro
Norra Karelen 64,2 mn euro
Norra Österbotten 139,5 mn euro
Norra Savolax 112,4 mn euro
Päijänne-Tavastland 61,7 mn euro
Satakunta 77,7 mn euro
Nyland 463,3 mn euro
Egentliga Finland 190,9 mn euro

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *