Medelåldern bland kommunalvalskandidaterna har stigit med 1,5 år och är nu 49,5 år. Andelen kandidater under 30 år är 8,9 procent vilket är den lägsta andelen på tjugo år. – Beklagligt då kommunen i framtiden framför allt ska fokusera på service till barn och ungdomar säger Kimi Uosukainen, ordförande för Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund.

Sammanlagt ställer 33 616 kandidater upp i vårens kommunalval. Av dem är 233 personer 18-åringar. I sju kommuner (Enonkoski, Hartola, Kuhmoinen, Luhanka, Posio, Salla, Taivassalo) finns det inte en enda kandidat under 30 år.

Kimi Uosukainen från Finlands Ungdomsfullmäktiges förbund tycker situationen är beklaglig. I synnerhet med tanke på att bildningsfrågorna får en allt viktigare roll i kommunerna från och med 2019 då social- och hälsovården flyttas över till landskapen.

– Nu går vi hoppas på att alla kandidater, både unga och gamla, förstår att arbeta för barnen och ungdomarna i kommunerna, säger Uosukainen.

Andelen kandidater över 64 år är 16,5 procent. Andelen över 64 år har ökat i varje kommunalval sedan 1996. Den äldsta kandidaten är 97 år gammal.

Uosukainen tror det här beror på att de större åldersgrupperna känner sig mer hemma i partipolitiken.

– Ungdomar är nog intresserade av servicen i sin kommun, men länken till partipolitiken och att påverka den vägen är inte lika stark som hos den äldre befolkningen, tror Uosukainen.

En annan orsak till att färre unga vuxna ställer upp kan vara att kommunalvalet flyttats till våren, spekulerar Uosukainen som själv ställer upp i Lahtis.

– Med tanke på studentskrivningar och inträdesförhör kan det bli stressigt att också ställa upp i kommunalvalet.

Piratpartiet och Djurrättspartiet har den lägsta medelåldern. Deras kandidater är i snitt 34 år gamla. Kommunistiska arbetarpartiet är den andra ytterligheten med en medelålder på 61 år.

Kolla medelåldern i din kommun:

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *