Finansministeriet kommer att ta i bruk  Lex Kittilä, skriver Kuntalehti. Ministeriet börjar med att höra kommunen angående de exceptionella svårigheterna som påverkar beslutsfattandet i kommunen.

Att finansministeriet går in för Lex Kittilä är historiskt, skriver Kuntalehti, eftersom kapitel 12a i kommunallagen, som kallas för Lex Kittilä, endast varit i bruk från och med juni. Här kan du läsa vad som står i kapitel 12a i kommunallagen.

Kommunfullmäktige i Kittilä hade möjlighet att själva ta tag i situationen genom att t.ex. inte låta förtroendevalda som är anklagade för grovt missbruk av tjänsteställning fortsätta som förtroendevalda.

I Kittilä beslöt man istället under ett extra möte i tisdags att de förtroendevalda som är anklagade kan fortsätta som förtroendevalda, men att de måste jäva sig i frågor som rör anklagelserna.

Det här räcker inte för finansministeriet.

–  Det här återställer inte förtroendet för beslutsfattandet i kommunen, säger regeringsråd Auli Valli-Lintu vid finansministeriet till Kuntalehti.

Ministeriet börjar hörandet inom de närmaste dagarna.

Hörandet betyder att Kittilä har ungefär sex veckor på sig att ge sin syn på att  en utredare eller en utredningsgrupp tillsätts för att utreda kommunens förvaltning. Under den här tiden kan kommunen ännu överväga om de själva vidtar åtgärder gällande de anklagade förtroendevaldas ställning.

– Om situationen efter hörandet fortfarande är den samma kan finansministeriet tillsätta en utredare och efter beslut kan utredaren börja sitt arbete, säger Valli-Lintu till Kuntalehti.

Enligt Kommunallagens kapitel 12a kan ministeriet utse en utredare eller en utredningsgrupp för att utreda kommunens förvaltning om förvaltningen och verksamheten i en kommun befinner sig i exceptionellt stora svårigheter som kommunen inte förmår avhjälpa genom egna åtgärder.

Utredaren eller utredningsgruppen lägger fram ett förslag till åtgärder som behövs för att få kommunens förvaltning att överensstämma med lagen. Efter att ha mottagit utredarens eller utredningsgruppens åtgärdsförslag ska fullmäktige behandla dem utan ogrundat dröjsmål och delge finansministeriet beslutet om dem.

Om utredaren eller utredningsgruppen har föreslagit att en eller flera förtroendevalda ska avstängas från uppdraget kan finansministeriet efter att ha hört fullmäktige och den förtroendevalda fatta beslut om saken. Ministeriets beslut får verkställas omedelbart.

Valli-Lintu ser situationen som både ovanlig och allvarlig.

– Det är alltid tråkigt att vara tvungen att använda sig av stadganden som bara är till för ytterst svåra fall. Vi räknar med att kommunerna kan bära sitt ansvar och att tillämpa lagen på det här sättet är alltid allvarligt, säger Valli-Lintu till Kuntalehti.

Läs mer om bakgrunden till Lex Kittilä här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *