Arbetet med metropolpolitiken inleds och nätverket för glesbygden fortsätter sitt arbete.

Näringsminister Katri Kulmuni (C) har sammankallat ett regionstadsforum den 28 augusti och skickat kallelser till stadspolitiska samarbetsgruppen. Det här med anledning av att i regeringsprogrammet framhävs stadspolitiken och regionstäderna.

– För den finländska regionalpolitiken och den regionala utvecklingen är det centralt att alla olika regioner är jämlika och jämställda, säger Kulmuni i ett pressmeddelande.

– Arbetet med metropolpolitik håller också på att inledas och nätverket för glesbefolkad landsbygd fortsätter sitt arbete för den inhemska landsbygden.

Avsikten är att vid regionstadsforumet diskutera den regionstadsutredning som utarbetades under förra regeringsperioden samt det regionstadsprogram som beretts utifrån utredningen.

Målsättningen är att fundera över hur programmet förvandlas till ett konkret samarbete mellan staten och regionstäderna.

Stadspolitiska samarbetsgruppen har till uppgift att främja stadspolitik, samordna ministeriernas stadspolitiska åtgärder samt utveckla partnerskap och samarbetsformer mellan städerna och staten. Den bereder också den nationella stadsstrategin.

Samarbetsgruppen tillsätts i början av september och dess arbete inleds direkt efter tillsättandet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *