Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen betonar kommunernas självbestämmanderätt i förvaltningsreformen. Till den kommunala självstyrelsen hör rätten att själv bestämma till vilken region kommunen tillhör.

– I dag hör många kommuner till olika landskap  och sjukvårdsdistrikt och då måste de välja. Hittills har det varit möjligt att byta landskap om pendlingen börjat gå i en annan riktning under årens lopp, sade Koskinen under sitt  landskapsbesöket i Södra Österbotten på fredagen.

Koskinen efterlyste mera information om förvaltningsreformen.

–  Kommunerna behöver få veta mycket mer om reformens verkningar i praktiken, men redan nu lönar det sig att betona självstyrelsen, sade Koskinen.

Koskinen vill gå tillbaka till ruta ett: vårdreformens mål är att social- och hälsovårdstjänsterna ska vara klientorienterade och effektiva. En synnerligen viktig fråga är hur hälsofrämjandet, som kommunerna fortsätter att sköta, ska kopplas till de nya områdenas verksamhet. Därför måste vi parallellt med reformen fundera på den framtida kommunens uppgifter och roll som utvecklare av livskraften i regionen.

– Enligt regeringens riktlinjer ska beslutsfattandet i de självstyrande områdena bygga på egna direkta val. Kommunerna använder alltså ingen makt i de nya områdena, men de är inte heller en förlängning av statsförvaltningen. Alltför strama statliga tyglar stryper självstyrelseidén, de regionala initiativen och demokratin, framhöll Koskinen.

Koskinen hoppas att kommunerna så snart som möjligt får veta hur uppgifterna kommer att fördelas, hur finansieringen ska ordnas och vad som ska hända med fastigheterna.

En sak som underlättar kommunernas arbete med utlåtandena är att regeringen har slagit fast att utbildningen på andra stadiet åtminstone inte ännu överförs till de självstyrande områdena.

– När ansvarsfrågorna bestäms måste man dessutom noga överväga vilka uppgifter som kunde överföras från staten till kommunerna. Exempelvis ansvaret och resurserna för sysselsättningen kunde gärna koncentreras till kommunerna, konstaterade Koskinen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *