Avgiftsfri service ska också finansieras. – Blir småbarnspedagogiken avgiftsfri, måste kommunerna finasiera den på annat sätt, till exempel genom att öka skatteuttaget eller uppta lån, säger Kommunförbundets vd Jari Koskinen i sin videoblogg (på finska).

Koskinen kommenterar debatten om den avgiftsfria småbarnspedagogiken, där bland annat  De gröna  och Socialdemokraterna har sagt att de vill slopa avgifterna.

– Tanken på avgiftsfri småbarnspedagogik är säkert bra, men det finns alltid någon som betalar i alla fall. Om dagvården blev avgiftsfri skulle kommunerna vara tvungna att finansiera den på något annat sätt än genom att uppbära avgifter, antingen genom att öka skatteuttaget eller genom att uppta lån för verksamheten, säger Koskinen i  videobloggen.

Ur Kommunförbundets synvinkel är det bra att kunden betalar en avgift för den servicen han eller hon använder, påpekar Koskinen.

– Annars är det alltid någon annan som betalar.

Koskinen kommenterar också kommunernas bokslut

– För en vecka sedan publicerades analysen av kommunernas bokslutsprognoser 2016. Analysen visade att kommunekonomin nu utvecklas i en positiv riktning. Kommunerna har tagit sitt ansvar för ekonomin och sparat där det har varit möjligt. Trots detta gjorde över 100 kommuner ett negativt resultat i fjol. Det finns med andra ord mycket att göra ännu för att balansera kommunekonomin.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *