Politiskt ledarskap brukar ibland beskrivas som konsten att cirkulera politiskt kapital. Varje politiker går in i sitt uppdrag med ett startkapital bestående av förtroende, kunskap, erfarenhet och nätverk. I den politiska processen investeras individers och gruppers startkapital i allianser och politiska projekt.

Beslutsfattare som investerat i goda relationer till grupper inom och utanför kommunen förväntar sig alliansavkastning. Det innebär till exempel att politiska medspelare säkrar majoritet för viktiga beslut, eller att grannkommunernas beslutsfattare ställer sig positivt till initiativ som berör hela regionen. På samma sätt förväntas fattade beslut och genomförda projekt ge avkastning. Den politiker som har kunnat få upp en fråga på dagordningen eller kunnat bidra till att någonting nytt etablerats bygger på sitt politiska kapital inför nästa val eller nästa tillfälle viktiga poster ska fördelas.

Investeringar av politiskt kapital innebär risker på samma sätt som investeringar av ekonomiskt kapital. När lokalpolitiska skandaler rullas upp är bakgrunden ofta ensidiga investeringar i allianser eller projekt. I jakten på projektet som sätter kommunen på kartan eller i strävan att skapa goda relationer till näringslivet har beslutsfattare ibland tummat på demokratiska och ekonomiska spelregler, vilket försvagat deras förtroendekapital.

Att gömma det politiska kapitalet i madrassen är ändå inget alternativ.

Att gömma det politiska kapitalet i madrassen är ändå inget alternativ. De danska forskarna Rikke Berg och Ulrik Kjær hävdar att en ledare som samlat på sig nätverk och politiskt förtroendekapital men inte använder det för konkreta ändamål, riskerar se sitt politiska kapital skingras för vinden. Normerna för när det politiska kapitalet förräntas och för när det minskar i värde varierar kraftigt mellan kommunerna. Den politiker som investerar politiskt kapital i att försöka stoppa en ny järnvägsdragning kan betraktas som hjälte i en kommun, men uppfattas som en illojal broms i en annan kommun.

Ibland kan åtgärder som ger god alliansavkastning ha en förödande inverkan på den politiska avkastningen. I en stad nära mig händer det ofta att de politiska grupperna är så upptagna med att nå överenskommelser och fördela poster sinsemellan (säkra alliansavkastning), att de glömmer bort att försäkra sig om att besluten är juridiskt hållbara eller att de vinner stöd bland befolkningen (säkra politisk avkastning).

Placerare brukar uppmanas att diversifiera sin portfölj. Effektiv cirkulation av lokalpolitiskt kapital kräver balans mellan strategisk framförhållning, politisk uppbackning och verkställighet av planer. Och inte minst, eftersom den lokala makten är kollektiv, mellan det individuella och det samlade politiska kapitalet.

Publicerat i Fikt 3/2011

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *