Tidtabellen för den åländska kommunreformen är orimlig, anser Magnus Sandberg, direktör för Ålands kommunförbund. Sandberg kommenterar kommunreformen i  Ålandstidningen.

Sandberg stöder en kommunreform på frivillig väg och vill att landskapsregeringen backar från den strama tidtabellen, tvångsmekanismen och den fastslagna kommunkartan med fyra framtida åländska kommuner.

Landskapsregeringens förslag innebär att Åland får fyra kommun mot 16 idag: norra Åland, södra Åland, Mariehamn och skärgården. Förslaget behandlas som bäst i Lagtinget.

Den lag som reglerar kommunreformen på Åland ska träda i kraft våren 2019. Efter det har kommunerna tid på sig till den sista juni att avtala hur fusionerna ska genomföras.

– Tidtabellen är orimlig, och det har i stort sett alla remissinstanser meddelat utom Rädda barnen. Redan i det frivilliga arbetet med Finström, Geta och Sund har man haft svårt att räcka till. Det leder till gnissel i kommunerna, säger Sandberg i Ålandstidningen.

Bland de frågor som tar tid vid kommunfusion nämner Sandberg den framtida servicestrukturen och personalen.

– Det finns en nykter syn på framtiden i kommunerna. Men knäckfrågan är att landskapsregeringen måste backa från sin karta och tidstvånget. Om de gör det tror jag att det skulle kunna fungera med frivilliga samgångar till 2024, det skulle man kunna svälja på de flesta håll, säger Sandberg.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *