– Vi tävlar i en tuff global värld där det behövs breda axlar för att skapa en trygg näringslivstruktur. Det kommer också att vara viktigt att kunna använda sig av regionens styrkor. Därför tror jag vi kommer att se kommunsammanslagningar av olika slag i framtiden, säger statssekreterare Marcus Rantala i ett samtal med Kristina Wikberg.

I podcasten diskuterar Wikberg och Rantala den senaste regeringsperioden i synnerhet med tanke på kommunreformen och vårdreformen. Varför blev det så här och vad har vi att vänta?

Rantala menar  att kommunsammanslagningar är på kommande. Också i huvudstadsregionen borde man enligt Rantala ta sig en allvarlig funderare.  Han tycker inte att man ska skjuta ner Helsingfors stadsdirektör, Jussi Pajunens, förslag om en folkomröstning där invånarna får tycka till om frågan.

– Jag undrar om det inte skulle vara bättre med en sammanslagning av t.ex. Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla än att gå in för en metropolförvaltning och den dubbelbyråkrati det skulle medföra, säger Rantala.

”Skräckscenario blev verklighet”

Upptakten till det hela var idén om att minska antalet kommuner i Finland. Kritiken mot kommunreformen och kommunsammanslagningarna var stor ute på fältet minns Rantala, men han minns också vad han sa då han träffade folk ute i kommunerna.

– Det som kommer istället för kommunreformen behöver nödvändigtvis inte vara roligare.

Wikberg och Rantala diskuterar att regeringen kanske inte vågade genomföra kommunsammanslagningarna med tvång. Istället tog man fram vårdreformen och slutresultatet blev att kommunen blev av med ungefär 50 procent av sin budget i och med att social- och hälsovården flyttas från kommunerna till de fem stora vårdområdena och deras produktionsområden.

– Det var egentligen ett skräckscenario jämfört med vad man hade tänkt då det hela började, säger Wikberg.

Rantala påminner om modellen som Social- och hälsovårdsministeriets tidigare kanslichef Kari Välimäki föreslog och som bestod av 20 jättedistrikt.

– Det är egentligen den här modellen, som alla var emot, som vi nu har. Jag tycker också det är lite synd att då man skulle flytta kommungränserna då kröp kommunpolitikerna längs linjerna, men då man tar bort ungefär hälften av kommunens budget och uppgifter är kritiken inte lika stor, säger Rantala.

Det hela leder till frågan om kommunens och kommunpolitikerns roll i framtiden. Rantala menar att kommunen fortfarande ändå kommer att vara en politisk arena.

– De politiker som sitter i vårdområdena kommer att ha en mycket central roll. Där hoppas jag att partierna satsar på att det är toppoliker som placeras där.

– Vi kommer alltså att få ett nytt skrå av professionella vårdpolitiker i framtiden, säger Wikberg.

2015-01-19-kommunpodden-omslag
Kommunpodden 19.01.2015

Ladda ned MP3 (16 Mb)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *