Av kandidaterna i vårens riksdagsval sitter cirka 40 procent i kommunfullmäktige, visar Kommunförbundets utredning. Sammanlagt 2 468 personer kandiderar i riksdagsvalet och 990 av dem valdes till kommunfullmäktige vid kommunalvalet 2017.

Andelen fullmäktigeledamöter som ställer upp i valet är ungefär den samma som för fyra år sedan. Vid riksdagsvalet 2015 var 880 fullmäktigeledamöter uppställda, dvs. 41 procent av alla kandidater.

– Riksdagsledamotens uppgifter intresserar kommunernas förtroendevalda och man har helt säkert nytta av sin erfarenhet från det kommunala i arbetet som riksdagsledamot, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef på Kommunförbundet.

Kandidater från sammanlagt 257 kommuner ställer upp i riksdagsvalet. Av dem är 165 sittande riksdagsledamöter, 2 Europaparlamentariker och 990 är ledamöter i kommunfullmäktige.

Flest i Helsingfors

Fullmäktigeledamöterna som ställer upp i valet representerar sammanlagt 220 kommuner. I Helsingfors kandiderar flest fullmäktigeledamöter antalsmässigt och proportionellt sett, sammanlagt 56 personer, dvs. 66 procent av fullmäktigeledamöterna.

I Vanda, Jyväskylä, Tammerfors, Esbo, Uleåborg, Åbo, Björneborg, Kuopio och Lahtis ställer rentav 30 procent av fullmäktigeledamöterna upp i riksdagsvalet.

Av de sittande kommunstyrelseordförandena kandiderar 41 och av fullmäktigeordförandena 65 personer i riksdagsvalet. Närmare 80 ledamöter från kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens presidier ställer också upp i valet.

Av de 165 uppställda riksdagsledamöterna är 142 också ledamöter i kommunfullmäktige. Också de Europaparlamentariker som kandiderar i riksdagsvalet är ledamöter i kommunfullmäktige.

– Än en gång kommer sannolikt ”kommunpartiet” att vara den största gruppen i den nya riksdagen. Under de tre senaste riksdagsperioderna har fler än 150 riksdagsledamöter samtidigt varit fullmäktigeledamöter i den egna kommunen, säger Pekola-Sjöblom.

De fullmäktigeledamöter som kandiderar i riksdagsvalet representerar SDP (155), Samlingspartiet (153), De Gröna (131), Centern (127), Sannfinländarna (133) och Vänsterförbundet (111).

Läs mer (på finska)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *