Närmare hälften av kommuninvånarna (45 procent) vill att det ska bli möjligt att rösta via internet i kommunalvalet. Internetröstningen får mest stöd hos 30–50-åringarna: 60 procent av dem vill att det ska vara möjligt rösta på webben.

Kommunförbundets enkät år 2015 besvarades av 12 500 finländare.

Hälften av uppgiftslämnarna över 70 år motsätter sig internetröstning och en fjärdedel stöder möjligheten att rösta via nätet. Av uppgiftslämnarna i gruppen 60–69-åringar understöder 40 procent införande av internetröstning.

Internetröstning framtiden för yngre
Mer än hälften av dem som är yngre än 60 år vill rösta via internet

2016-02-internetrostning

– Internetröstning i kommunalvalet har fått ett starkt stöd bland kommuninvånarna. Andelen invånare som understöder röstning via webben har hållits på relativt stabil nivå sedan 2008 medan antalet motståndare har minskat något, sammanfattar Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet, resultaten.

Totalt 67 procent av kommuninvånarna anser att det viktigaste sättet att påverka i den egna kommunen är att rösta i kommunalvalet. Sedan början av 2000-talet har det blivit kommuninvånarnas viktigaste påverkanssätt

Kommunalvalet viktig kanal för att påverka i egna kommunen
Majoriteten anser att kommunalvalet är viktigaste sättet att påverka i den egna kommunen

2016-02-rosta-i-kommunalval

Partiets betydelse har ökat

En fjärdedel av uppgiftslämnarna uppger att de alltid röstar på samma parti och 39 procent att de i regel gör det. Valet av parti varierar i olika val hos nästan en tredjedel av uppgiftslämnarna.

– Kommunalvalet ses fortfarande primärt som ett personval eftersom 84 procent av uppgiftslämnarna betonar att det är viktigt att rösta på person när de gör sitt val. Ändå betonar två av tre uppgiftslämnare partiets betydelse som hela tiden stärkts sedan början av 2000-talet, säger Pekola-Sjöblom.

Klart färre uppgiftslämnare anser det viktigt att rösta på en kandidat från den egna byn eller kommundelen (42 procent), enligt ålder (28 procent) eller kön (20 procent).

Enkäten en del av forskningsprogram

Invånarenkäten är en del av forskningsprogrammet ARTTU2, som utvärderar genomförda och förestående reformer i kommunerna 2014–2018. Programmet består av flera delprojekt.

I programmet ARTU2 utreds hur reformerna har inverkat på den kommunala servicen, ekonomin, demokratin och ledarskapet, personalresurserna, samhällsstrukturen och livskraften i kommunerna.

I programmet medverkar 40 kommuner av olika storlek och typ i olika delar av Finland. ARTTU2 är en fortsättning på programmet för utvärdering av strukturreformen, som genomfördes 2008–2012. Programmet är gemensamt för flera forskningsaktörer och samordnas av Kommunförbundet.

Kommuner som deltar i ARTTU: Askola, Enare, Esbo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuruu, Kimitoön, Korsholm, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lempäälä, Liperi, Nivala, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Reso, Rautalampi, Salo, Sibbo, S:t Michel, Säkylä, Tammerfors, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vasa, Vanda, Villmanstrand, Vimpeli, Vörå och Åbo.

Kommunförbundets pressmeddelande i sin helhet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *