Över hälften av kommuninvånarna vill vara med och påverka. Uppfattningen att kommuninvånarna vill påverka endast sådana angelägenheter som gäller deras egen närmiljö verkar inte hålla streck, visar Kommunförbundets invånarenkät.

Drygt hälften av dem som besvarade enkäten, sammanlagt 51 procent, är intresserade att vara med och påverka i större omfattning än bara i frågor som gäller den egna närmiljön. Drygt en femtedel, det vill säga 18 procent av de kommuninvånare som besvarade enkäten, är intresserade att påverka endast i frågor som gäller den egna närmiljön.

– Det proportionellt största intresset att påverka finns i åldersgruppen 30–39-åringar. Av dem uppger 60 procent att de vill vara med och påverka också andra frågor än de lokala. Av alla dem som var under 60 år är klart över hälften av de tillfrågade intresserade av att kunna påverka frågor som sträcker sig utanför den egna närmiljön, säger Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Minst intresse för att påverka frågor utanför den egna närmiljön finns bland personer över 70 år.

Över 25 procent av dem som besvarade invånarenkäten skulle åtminstone kunna överväga att åta sig kommunala förtroendeuppdrag om de blev tillfrågade.

Störst potentiellt intresse för förtroendeuppdrag finns i åldersgruppen 18–49-åringar, varav cirka 40 procent ställde sig positiva (ja) eller skulle kunna överväga (kanske) att åta sig ett kommunalt förtroendeuppdrag om de blev tillfrågade.

– Störst potential för förtroendeuppdrag fanns bland invånarna i kommuner med över 100 000 invånare. Totalt 32 procent av dem svarade ”ja” eller ”kanske”, säger Pekola-Sjöblom.

Forskningsprogrammet ARTTU2

  • Forskningsprogrammet ARTTU2 utvärderar genomförda och förestående reformer i kommunerna 2014–2018.
  • Målet för programmet är att ta fram systematisk och jämförbar information om reformernas och utvecklingsarbetets verkningar.
  • I programmet utreds hur reformerna har inverkat på den kommunala servicen, ekonomin, demokratin och ledarskapet, personalresurserna, samhällsstrukturen och livskraften i kommunerna.
  • Enkäten skickades till sammanlagt 31 950 vuxna invånare på 40 olika orter.
  • Enkäten genomfördes 27.3–29.5.2015 och den besvarades av 12 576 personer.
  • Programmet är gemensamt för flera forskningsaktörer och samordnas av Kommunförbundet.

Kommuner som deltar i ARTTU

Askola, Enare, Esbo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuruu, Kimitoön, Korsholm, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lempäälä, Liperi, Nivala,  Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Reso, Rautalampi, Salo, Sibbo, S:t Michel, Säkylä, Tammerfors, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vasa, Vanda, Villmanstrand, Vimpeli, Vörå och Åbo. I invånarundersökningen deltar också Hämeenkoski (går samman med Hollola 2016) och Jalasjärvi (går samman med Kurikka 2016)

 

Läs mera om forskningsresultaten här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *