Kommunstrukturen på Åland är föråldrad. Den splittrar och skapar spänningar.
– Vi borde alla vara Ålänningar i stället för Mariehamnare, Saltvikare och Jomalabor, skriver Petri Carlsson, moderat lagtingsledamot och stadsstyrelseordförande i Mariehamn i sin blogg.

Carlsson föreslår att Åland folkomröstar om sammanslagningar.

– Prognoserna för hur befolkningsstrukturen kommer att se ut många år framöver visar på behovet att reformera de offentliga verksamheterna och hitta effektivare och rationellare lösningar än vad vi har idag, skriver Carlsson i sin blogg.

Enligt Carlsson passar dagens kommunindelning  inte längre ålänningarnas behov. Enligt Carlsson skapar historiska gränser som baserar sig på kyrkosocknar från medeltiden onödiga problem och hinder.

–  Uppdelningen i flera kommunförbund, 16 kommuner samt i stad, landsbygd och skärgård tenderar även att splittra Åland och skapa spänningar mellan de olika delarna. Fokus hamnar ofta på att strida och konkurrera mot varandra istället för att jobba på att stå oss starkt i konkurrensen utanför Åland, skriver Carlsson som anser att behovet av en helt ny övergripande kommunstruktur är uppenbar.

Problemet med sammanslagningar är att många makthavare försvarar sina egna positioner.

–  De dubbla rollerna där de flesta i parlamentet också är kommunpolitiker gör inte saken enklare att lyfta blicken och se Åland som en helhet. Vi borde alla vara Ålänningar istället för att vara Mariehamnare, Saltvikare, Jomalabor o.s.v. En sammanslagning till en kommun alternativt till tre kommuner på Åland kunde råda bot på många problem och ge möjligheter till minskad byråkrati och en effektivare organisation, förutsatt att den görs på rätt sätt. Ålands befolkning understiger som helhet det antal invånare som både den svenska och den finländska genomsnittskommunen har, skriver Carlsson.

Läs bloggen här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *