Kommunförbundets styrelse kräver att de regionala kommunbaserade sysselsättningsförsöken får en fortsättning.

Försöken har gett utmärkta resultat på kort tid, konstaterar förbundsstyrelsen. Kärnan i försöken är att den statliga arbets- och näringsförvaltningens och kommunernas resurser kombineras på ett effektivt sätt.

– Försöken bör få fortsätta tills man flexibelt kan överföra de fungerande verksamhetsmodellerna från försöken till ett nytt system, säger styrelsen.

Kommunförbundets tidigare ställningstaganden:

Budgetförslaget försämrar den kommunala ekonomin – stort misstag att sysselsättningsförsöken inte fortsätter

Kommunernas ekonomiska verksamhetsförutsättningar måste tryggas under reformerna

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *