Kommunförbundet efterlyser Finlands aktivaste kommun

Foto: Heli Sorjonen / Finlands Kommunförbund.
Foto: Heli Sorjonen / Finlands Kommunförbund.
30.10.2017

I tävlingen Finlands aktivaste kommun, som nu ordnas för första gången, söks den kommun som på bästa sätt arbetar för kommuninvånarnas motionsmöjligheter.

Tävlingen Finlands aktivaste kommun har tre kategorier: Kommunen som främjare av mångsidiga idrottsplatser som lockar till att motionera, Kommunens motionsfrämjande åtgärder, projekt- och försöksverksamhet och Kommunens idrottsverksamhet som förstärkare av partnerskap.

Vid valet av vinnare ser man bland annat till följande faktorer: idrottsanläggningarnas tillgänglighet, helheten av idrottsplatser, utbud av verksamhet som riktar sig till grupper som motionerar mindre, motionsrådgivning och samarbetet med tredje sektorn.

Alla kommuner kan ställa upp som kandidat i en eller flera tävlingskategorier. Vinnarkommunen väljs av Idrottsgalans jury.

Tävlingen är öppen och avgiftsfri för alla kommuner. Anmälningstiden går ut fredag 17.11.2017 kl. 12:00. Ett anmälningsformulär har skickats till kommunernas registraturer. Tre kandidater för Finlands aktivaste kommun publiceras 2.12.2017 i direktsändingen av Yles Urheiluviikonloppu.

Tävlingen är en del av programmet för den nationella Idrottsgalan och den ordnas av Kommunförbundet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd THL, Finlands Olympiska kommitté och Idrottsgalan. Vinnaren kommer att belönas med Unopokalen 18.1.2018 vid Idrottsgalan på Hartwall Arena i Helsingfors.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här