På fredag ska Kommunförbundets fullmäktige ta ställning till en stadgeändring som gör det möjligt för fler kommunala organisationer att få medlemskap. Samtidigt föreslås förbundskongressen på riksnivå slopas.

Utöver kommuner och städer ska nu också samkommuner samt andra kommunala sammanslutningar och stiftelser kunna bli medlemmar i Kommunförbundet. De blir samarbetsmedlemmar, medan kommunerna och städerna är ordinarie medlemmar.

Rollen skiljer sig åt genom att samarbetsmedlemmarna inte har rösträtt och inte heller har rätt att utse kandidater till förbundets organ.

Bakgrunden till stadgeändringen är att allt fler av kommunernas uppgifter överförs på olika kommunala organisationer.

En annan föreslagen stadgeändring är att förbundskongressen, som ordnas vart fjärde år på riksnivå för att utse Kommunförbundets fullmäktige, slopas och ersätts av medlemsomröstningar på valkretsnivå.

Från varje valkrets väljs ledamöter i proportion till invånarantalet i kretsen. Alla 76 ledamöter som väljs till Kommunförbundets fullmäktige ska vara medlemmar av kommunfullmäktige.

Kommunförbundets fullmäktige väljs nästa gång efter kommunalvalet i april 2017.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *