Resultaten i de åländska folkomröstningarna speglar oppositionens tankar. Att landskapsregeringens kommunstrukturförslag varit föränderligt och otydligt har också påverkat utfallet, säger Magnus Sandberg, direktör får Ålands kommunförbund. I de sex kommuner som folkomröstade igår röstade fem för fortsatt självständighet.

– Folkomröstningarna har ordnats på politiskt initiativ och om man ser på den politiska sammansättningen i de kommuner som valt att ordna folkomröstning är det de partier som sitter i opposition i landskapsregeringen som är starka, d.v.s. Centern, obundna och Ålands framtid, säger Sandberg.

De politiska styrkeförhållandena är ändå inte hela förklaringen till valresultatet, menar Sandberg.

– De kommuner som ordnat folkomröstningar är också sådana som potentiellt har mycket att förlora som följd av regeringens förslag till kommunstrukturförslag sett till hur det skulle påverka t.ex. befolkningens inflytande i de nya kommunerna. I kombination med otydligheten i regeringens ställningstagande och det faktum att regeringens kommunstrukturförslag varit föränderligt och otydligt har det påverkat utfallet i valet.

Landskapsregeringen driver hårt på kommunstrukturreformen på Åland och lanserade sitt senaste förslag till ny kommunstruktur på Åland i september. Enligt det förslaget skulle Åland i framtiden bestå av fyra kommuner. Hur de lagändringar som landskapsregeringen kommer att föreslå ser ut vet man ändå inte ännu.

– Landskapsregeringen har inte preciserat eller konkretiserat vad en den nya kommunstrukturen skulle innebära för de åländska kommunerna och det syns också i resultaten, säger Sandberg.

Av de sex kommunerna som folkomröstade i samband med presidentvalet är det bara Sund som röstade Nej till fortsatt självständighet. Det beror enligt Sandberg på att Sund redan har planer på samgång med kommunerna Finström och Geta.

– De har ett helt annat utgångsläge. De är inne i  processen och har en helt annan nivå av konkreti att ta ställning till, säger  Sandberg.

Hur förhåller sig landskapsregeringen till resultaten?

– Man försöker tona ner vikten om folkomröstningarna t.ex. genom att säga att valdeltagandet inte var tillräckligt högt, men jämfört med hur valdeltagandet brukar se ut var det inte särskilt lågt, säger Sandberg.

Läs också: 5 av 6 åländska kommuner röstade för fortsatt självständighet

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *