Regeringens riktlinjer för de självstyrande områdena delar åsikterna i kommunerna. En del kommuner upplever att indelningen i landskap är gammalmodig och oändamålsenlig. Vissa områden håller på att bli för små medan i synnerhet Nyland håller på att bli för stort. 

– Kommunerna och landskapen är olika, och de kommande lösningarna bör beakta olikheterna. Lagstiftningen bör vara tillräckligt flexibel och beakta situationen, behoven och möjligheterna i metropolområdet, andra stora städer och å andra sidan glest befolkade områden, sade Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio  i Helsingfors på fredagen.
Regeringens riktlinjer för de kommande självstyrande områdena delar åsikterna ute i kommunerna. Utifrån de utlåtanden som kommunerna redan gett förhåller man sig särskilt i Nyland och Savolax kritiskt till de föreslagna landskapsgränserna.
I allmänhet är kommunerna skeptiska mot reformens tidsplan och finansieringslösningar.

– Kommunerna har för sina utlåtanden inte haft tillgång till tillräcklig information om hur reformen ska genomföras och vilka konsekvenserna kan bli, konstaterade Hanna Tainio vid seminariet för den personal som i landskapen bereder vårdreformen.

Kommunförbundets styrelse gav på torsdagen efter omröstning sitt utlåtande om grunderna för de självstyrande områdena och hur social- och hälsovårdsreformen bör gå vidare. Kommunförbundet framhåller vikten av att kommunernas åsikter hörs på allvar och att kommunen själv ska få bestämma till vilket självstyrande område den vill höra.

Kommunerna ska ge sina utlåtanden senast på tisdag. Utifrån de utlåtanden som är färdiga vill över tio kommuner att den föreslagna områdesindelningen ska ändras.

Kommunförbundet anser att kommunerna och de självstyrande områdena bör ges möjlighet att sinsemellan komma överens om samarbete och hur uppgifterna ska överföras. Det gäller t.ex. sysselsättningen, kollektivtrafiken och utbildningen på andra stadiet.

– Många kommuner har funderat på ett gemensamt planeringssystem eller förhandlingsförfarande med det självstyrande området bl.a. när det gäller att fördela arbetet för välfärd och hälsa, sade Tainio.

– Reformen bör noga bevaka kommunernas och områdenas livskraft. Finansieringsfrågan är kinkig: social- och hälsovårdtjänsterna ska vara jämlika och kommunerna ska tryggas tillräcklig finansiering för sina uppgifter, framhöll Tainio.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *