Den nya regeringens mål att ge kommunerna större självbestämmanderätt får berör av Michael Luther, kommunalpolitiker i Korsholm. Luther som yttrade sig i den allmänpolitiska debatten på Svenska folkpartiets partidag i Pedersöre konstaterade att det finns mycket i regeringsprogrammet som tilltalar honom som kommun- och regionpolitiker.

– Det ger en vision av att kommunerna kan återfå rollen som en av grundpelarna i vår demokrati och vårt välfärdssamhälle. En roll som tidigare regeringar starkt försvagat. När regeringsprogrammet dessutom på allvar försöker komma tillrätta med underskottet i finansieringen av välfärden, också i kommunerna, så finns det trots alla ideologiska problemfält en attraktionskraft i det som jag ser som Centerns tydliga bomärken; kommunerna och landskapen skall återfå en starkare roll i samhällsbygget, sade Luther.

Christina Båssar, blivande kommundirektör i Korsnäs, uppmanade Svenska folkpartiet att lyssna på gräsrötterna i kommunerna.

–  Grunderna för rötterna finns att söka inom den kommunala arenan. Det är där vi ska söka svaren i hur vi vill att förvaltningsmodellerna i framtiden ska se ut, sade Båssar och konstaterade att det i ekonomiskt kärva tider blir svårare och svårare att  vara kommunalt anställd. Undersökningar visar att förhållandet mellan stat och kommun är sämre nu än någonsin.

Folke Storbacka oroade sig över att de regionala social- och vårdområdena som regeringen planerar blir färre än de 19 som nämns i regeringsprogrammet.

– Redan nu finns det inom regeringen tankegånger om att antalet framtida social- och hälsovårdområden borde vara färre än 19. Med färre vårdområden skulle framtiden för Vasa centralsjukhus och Mellersta Österbottens centralsjukhus vara mycket osäker, sade Storbacka.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *