Kommunförbundet vill att byggnadstillsynen och miljö- och hälsoskyddet blir kvar i kommunerna.

– Det är inte ändamålsenligt att överföra  miljö- och hälsoskyddet på de självstyrande områdena, säger Kommunförbundet i ett uttalande med anledning av minister Lauri Tarastis utredning.

Tarasti överlämnade sin utredning i dag til minister Anu Vehviläinen.

Kommunförbundet motsätter sig  förslaget att flytta byggnadstillsynen från kommunerna. Förbundet påpekar att kommunerna har ansvaret för att främja livskraften, välfärden och hälsan.

– Det lyckas bäst när man beaktar de lokala förhållandena inom byggnadstillsynen och hälsoskyddet, konstaterar Kommunförbundet.

Utredaren Lauri Tarasti föreslår att landskapen tar över bland annat ansvaret för företags- och arbetskraftstjänsterna, uppgifterna inom jordbruks- och landsbygdsförvaltningen, organiseringsansvaret för hälsoskyddet och tobakstillsynen samt uppgifterna inom räddningsväsendet. Också organiseringsansvaret för byggnadstillsynen föreslås bli överfört på landskapen, medan kommunerna fortsättningsvis ges möjlighet att själva sköta själva byggnadstillsynen.

Kommunförbundet säger att det är viktigt att kommunerna också framöver har möjlighet att sköta hälsoskyddet, om de så vill. Miljö- och hälsoskyddet är i många kommuner organiserat tillsammans med miljövården och byggnadstillsynen, och kommunerna bör få bevara denna helhet också framöver.

Kommunförbundet understöder tanken att ansvaret för att sysselsätta de svårast sysselsatta överförs på kommunerna. Kommunförsöken om detta har gett utmärkta resultat och det finns anledning att fortsätta försöken, vilket också följer regeringsprogrammet. I den utredning som letts av minister Lindström har en sådan ansvarsöverföring nyligen rekommenderats. De största städerna är redo att ta över ansvaret för hela sysselsättningen.

Kommunförbundets uttalande i sin helhet.

Tarasti föreslår att 12 500 årsverken flyttas till de nya landskapen

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *