(KUNTALEHTI) Fullmäktige i tio österbottniska kommuner tar i dag ställning till de statligt tillsatta utredarna Jan-Erik Enestams och Ossi Repos förslag om att bilda en storkommun i Vasaregionen.

Ärendet behandlas samtidigt i alla fullmäktigeförsamlingar.

Enestam och Repo föreslår att Storkyro, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Vörå, Kaskö, Kristinestad, Närpes och Vasa slås samman till Vasa stad i början av 2017.

Enligt förslaget har de tio kommunerna de bästa möjligheterna att utveckla sin livskraft och bevara sin staus som en utvecklade stadsregion, ifall kommunerna slås ihop.

Stadsstyrelsen i Vasa föreslog för fullmäktige att fusionsförslaget förkastas med hänvisning till att det vore bättre att skapa en kommunstruktur som utgår från pendlingsområdet.

Enestams och Repos förslag för Vasaregionen finns här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *