Arbetsgivarnas och arbetstagarnas olika syn på hur arbetinsatsen ska fås att öka var en av orsakerna till att samhällsfördraget gick om intet.  Det säger kommunsektorns (KT:s)arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen. Jalonen tycker att det är beklagligt att samhällsfördraget inte uppnåddes trots goda föresatser.

Ett av huvudmålen för fördraget var att höja produktiviteten med fem procent. Samhällsfördraget var ett mycket ambitiöst mål och som process mycket ovanligt med en så sträng tidsplan.

KT stödde ett samhällsfördrag, eftersom frågan om att rädda Finlands konkurrenskraft och offentliga ekonomi, som förhandlingarna gick ut på, i alla händelser måste lösas. Ett samhällsfördrag hade kunnat dämpa de kommande åtgärderna.

– När inget fördrag kom till stånd, måste vi slå in på en hårdare linje, säger Jalonen.Jalonen ser de kommande nedskärningarna som en risk också för kommunsektorn. Om statsandelarna skärs ned med en miljard måste kommunalskatten höjas med i snitt en procentenhet och avsevärda personalanpassningar måste göras, om inte kommunernas uppgifter och skyldigheter samtidigt minskas i motsvarande grad.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *