Referensgruppen för Kommunallagen ‒ Bakgrund och tolkningar har samlats i Kommunernas hus. Gruppen som bildats på initiativ av Kristina Wikberg, direktör för enheten svenska och internationella ärenden, kom samman för att stödja översättningen av Heikki Harjulas och Kari Prättäläs kommentarverk Kuntalaki – tausta ja tulkinnat.

Den viktiga boken som tolkar och förklarar kommunallagen kan ses som ryggraden i kommunernas verksamhet. En exakt och koncis översättning betyder att den juridiska substans boken erbjuder blir tillgänglig också på svenska.

Från hösten 2015 till våren 2017 kommer referensgruppen att mötas 3−4 gånger för att diskutera principiella och konkreta juridiska och språkliga frågor samt stötta förbundets översättare Eva Slotte i arbetet. Att referensgruppen som består av engagerade erfarna jurister och språkmänniskor värnar om både sakkunskap och svenska språket visade den livliga diskussionen under första mötet: gruppen erbjöd ett befriande brett spektrum av perspektiv och olika möjligheter för att bidra till att ett korrekt kommentarverk på god svenska så småningom ser dagens ljus.

När den tjocka boken sedan finns i svensk språkdräkt sker lanseringen tillsammans med referensgruppen under festliga former vid förbundets enhet för svenska och internationella ärenden.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *