Om de större partierna inte lyckas locka tusentals kandidater på slutrakan hotar antalet uppställda kandidater i vårens kommunalval sjunka drastiskt, skriver Kuntalehti. Samlingspartiet, SDP och Centern saknar sammanlagt tusentals kandidater jämför med förra valet eller de mål partierna ställt upp. I de övriga partierna tror man sig nå tidigare antal.

Arbetet att locka kandidater till kommunalvalet pågår ännu en vecka. Partierna har olika system på att hålla koll på antalet kandidater. En del har noggranna listor, andra partier uppskattar antalet.

Centern, Samlingspartiet och Socialdemokraterna har alla kring 5 000 kandidater uppställda var. Centerns mål är 8 000 och i förra kommunalvalet ställde 8 401 upp.

Enligt de färskaste uppgifterna har Centern för tillfället knappt 5 500 kandidater men menar att antalet ökar hela tiden.

Samlingspartiet siktar på 7 200 kandidater. Senast var antalet 6 874. Enligt kommunikationschef Pasi Nykänen är antalet nu 5 000 – 6 000 och han misstänker att man inom Samlingspartiet inte kommer att nå sitt mål.

– Men vi utnyttjar varje minut innan tiden är ute, säger han.

SDP uppskattar att antalet kandidater för tillfället är drygt 5 000 och målet är 7 000. Senast ställde 6 986 upp för Socialdemokraterna i kommunalvalet.

De mindre partierna närmare sina mål

De övriga partierna är närmare att nå sina mål i kandidatuppställningen. Sannfinländarna hade senast 4 394 kandidater. Projektledare Ossi Sandvik vågar inte uppskatta situationen just nu.

–  Målen beror också på vem man frågar, men jag tycker det vore bra om vi nåde upp till samma antal som senast, säger han till Kuntalehti.

– Det är en bit kvar, men senast fick vi så många till sista veckan at tom det upprepas så kommer vi nära.

De Gröna hade senast 2 299 kandidater och målet är att i år ställa upp fler, vilket enligt kampanjschef Kirsi Syvärinen kommer att lyckas. Partikansliet har för tillfället information om 2 100 kandiater och då är en del listor ännu inte inskickade.

Vänsterförbundet strävar också efter lika många som förra gången, d.v.s.  3 506 kandidater och tror att de når målet.

SFP hade 1 3 50 kandidater uppställda i förra kommunalvalet och siktar nu på drygt 1300. Enligt partisekreterare Fredrik Guseff har SFP för tillfället 1 200 namn på listan och chanserna är därför goda målet uppnås.

Också Kristdemokraterna som senast ställde upp 1 870 kandidater ser ut att ställa upp ungefär lika många som sist.

Förändringar märks

Det sjunkande kandidatantalet förklarar partierna dels med att kommunstrukturen förändras och dels med att fullmäktigestorlekarna på många håll minskar vilket leder till färre kandidater.

En orsak kan också vara det minskade antalet nämndplatser. Tidigare var det mer sannolikt att man fick en nämndplats om man ställt upp som kandidat.

Vård- och landskapsreformen och oklarheterna kring den tros också försvåra kandidatnomineringen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *