Det behövs en fullständig renovering av modellen för att integrera flyktingar, säger Kommunförbundets vice vd Timo Kietäväinen.

Nu börjar många av de asylsökande få besked om uppehållstillstånd. Omkring 10 000 av de 30 000 som sökt asyl förväntas få positivt besked. Det nuvarande integrationssystemet fungerar inte. Om integrationen misslyckas innebär det att en stor del av de som fått uppehållstillstånd kommer att bli beroende av arbetslöshetskassan och att de blir ytterligare en belastning för kommunerna.

– Om vi lyckas med integrationen kan det ha en positiv inverkan på ekonomin och öka arbetskraften, om vi däremot misslyckas står vi inför enorma problem, sade Timo Kietäväinen, vice vd på Kommunförbundet under presstillfället i anslutning till Kommunernas ekonomi- och finansieringsforum.

När de asylsökandena fått uppehållstillstånd är det fritt fram för dem att välja vilken kommun de vill bo i. De söker sig till de stora städerna där jobben finns. I resten av landet finns det många kommuner med gott om tomma bostäder.

Bostadsbristen i huvudstadsregionen är som känt ett stort problem.

– Skräckscenariot är att de alla på en gång flyttar till de städer där det redan råder bostadsbrist. Här måste man fundera på ett system där man kan bromsa flyttrörelsen till de stora städerna eller få det att ske stegvis så att alla som fått uppehållstillstånd inte flyttar samtidigt.  Bostadsproblemet är större än vad som förts fram i offentligheten.

Som en lösning ser Kietäväinen ett system där man ordnar integrationsutbildningen i de kommuner där det finns gott om bostäder.

– På det sättet skulle man så småningom få ut dem i det finländska arbetslivet och det skulle vara lättare för dem att söka jobb i större städer, säger Kietäväinen

Kommunförbundet har i flera omgångar påpekat att de kalkylerade ersättningarna till kommunerna släpar efter och måste höjas.

– Staten är för långsam, säger Kietäväinen.

Också arbets- och näringsminister Jari Lindström (Sannf) tar idag upp frågan med integration och poängterar vikten av att de asylsökande som fått uppehållstillstånd fördelas jämnt i kommunerna.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *