Kommunerna är villiga att inrätta mottagningscentraler för asylsökande på frivillig grund, framhåller Timo Kietäväinen, vice vd vid Kommunförbundet.

​– På samma sätt som i fråga om andra tjänster inom den offentliga förvaltningen måste staten och kommunerna  kunna komma överens om mottagningen av asylsökande. Ett snabbt beslutsfattande i kommunerna förutsätter gott samarbete med staten. Ansvarsfrågorna måste också vara tydliga, framhåller Kietäväinen .

Kietäväinen understryker att det är viktigt att försöka hitta personal till mottagningscentralerna i första hand från statligt håll, olika företag och riksomfattande organisationer. Kostnaderna för mottagningscentralerna ligger på statens ansvar.

– Efter att de asylsökande har fått uppehållstillstånd ska inflyttningen i kommunen ske kontrollerat och planerat. Nya integrationsåtgärder och till exempel snabbare tillgång till språkundervisning är frågor som det nu behövs tillräckligt med resurser för. Det behövs också ett integrationssystem som ger bättre resultat än för närvarande.

Kietäväinen oroar sig för ersättningen av kostnaderna för integrationen till kommunerna. Den kalkylerade ersättning som staten betalar har redan länge varit otillräcklig och den penningssumma som kommer att finnas i nästa års budget baserar sig dessutom på ett alltför litet antal integrationsbehövande.

– Regeringens budgetförslag är uppbyggt så att det nästa år skulle finnas omkring 15 00 asylsökande, av vilka 8 000 skulle få ett positivt asylbeslut. Det är helt orealistiskt, eftersom 50 000 människor redan i år uppskattas söka asyl i Finland.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *