Beskedet om att riksdagens grundlagsutskott underkänner  social- och hälsovårdsreformen kom inte som någon överraskning, säger Arto Sulonen, direktör för juridiska ärenden på Kommunförbundet.

– Jag väntade mig det här beslutet eftersom de bristfälligheter som ingick i lagförslaget var så stora och uppenbara. Jag anser att utskottets utlåtande är mycket balanserat och tar hänsyn till alla grundlagsaspekter som behövs.

– Jag tror att man i kommunerna nu känner att de är en bra lösning som utskottet har kommit med. Jag tror att de känner en lättnad, säger Sulonen.

Kan undvika fallgropar

Enligt Sulonen finns det nu ganska starka indikationer på att reformen inte hinner bli av under nuvarande mandatperiod. Nästa regering har då fördelen att man vet vilka fallgropar som ska undvikas.

– Det finns vissa saker som utskottet tog fram som man inte längre behöver fundera på. Man vet vad man kan göra och inte göra med tanke på demokratin. Beredningen måste göras på så sätt att man kan utvärdera verkningarna av både förvaltningen och finansieringen, så att de bildar en helhet.

Intervjun i sin helhet på kunta.tv.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *