Varken Yle eller Helsingin Sanomats kandidattest inför kommunalvalet finns på engelska. Det här är olyckligt med tanke på att aktivera väljare med invandrarbakgrund, säger man på Moniheli, där man ser detta som en jämlikhetsfråga.

Yles kandidattest finns på finska och svenska medan Helsingin Sanomats som görs i samarbete med Iltasanomat enbart kommer att finnas på finska.

Inom Moniheli, som är ett samarbetsnätverk för organisationer som arbetar med mångkultur i Finland och är med i kampanjen ”kaikkien vaalit – our election” som bl.a. har som mål att öka valdeltagandet bland personer med utländskt ursprung, tycker man det här är beklagligt.

– På det här sättet stänger man ute de personer som inte talar finska eller svenska, säger Margareta Tahvanainen, som är projektkoordinator för Kaikkien vaalit.

Valdeltagandet bland utlänningar är lägre än bland den övriga befolkningen. I kommunalvalet 2012 var valdeltagandet i hela landet lite under 60 procent, men bland utlänningar bara 19 procent. Bland de personer som har invandrarbakgrund men som fått finländskt medborgarskap var valdeltagandet 39 procent.

Tahvanainen berättar att de två största orsakerna till att valdeltagandet bland personer med utländsk bakgrund är så lågt är att de inte vet om att de har rätt att rösta i kommunalvalet och att de inte hittar en kandidat att rösta på.

– Här är kandidattest ett av de få bra sätten att hjälpa väljarna hitta kandidater, så det är tråkigt att den möjligheten nu inte finns.

I kommunalvalet får man rösta fast man inte är finländsk medborgare. För personer som kommer från ett annat EU-land eller Norge eller Island räcker det att de varit skrivna i sin hemkommun minst 51 dagar före valet för att få rösta. För personer med annan utländsk bakgrund krävs det att de haft en hemkommun i Finland de senaste två åren.

Tahvanainen tror att kandidattest på engelska framför allt skulle aktivera dem som kommit från ett annat EU-land och inte ännu hunnit lära sig finska.

”Arbetsdrygt att översätta”

Från Yle meddelar Marika Ahonen som är ansvarig producent för kandidattestet att man valt att publicera kandidattestet på landets två officiella språk. Resultatservicen för valet kommer däremot att finnas också på engelska.

De videor som kandidaterna själva laddar upp i Yles valgalleri kan vara antingen på finska, svenska eller samiska.

– Det här beror på att det är de språk som används i fullmäktige i Finland, säger Ahonen.

I framtiden finns det enligt Ahonen skäl att fundera på om kandidattestet kunde finnas också på  engelska och hon öppnar också upp för möjligheten att svara på andra språk som t.ex. estniska, ryska, somali och arabiska.

– Det naturligaste skulle vara att lägga till engelska som är ett internationellt språk i kandidattestet för kommande val och vi överväger situationen från val till val, säger Ahonen.

I kandidattestet inför kommunalvalet 2017 menar man på Yle att en översättning av frågorna till engelska hade krävt stora arbetsresurser eftersom det finns fem kommunspecifika frågor från alla kommuner utom från Åland i testet.

Riitta Salin, verksamhetsledare vid Moniheli tycker inte att svårigheterna att översättning till engelska är en godtagbar orsak.

– Inte kan det i dagens läge vara ett problem att översätta frågorna till engelska. Det handlar om hur mediehusen vill profilera sig. Finns det vilja kan mediehusen nog få hjälp att översätta till engelska, säger Salin.

Enligt Salin är det här en jämlikhetsfråga och avsaknaden av kandidattest på engelska drar mattan under försöken att aktivera väljare med utländsk bakgrund och göra dem delaktiga i samhällsdebatten.

Enligt Salin skulle det också vara viktigt att de kandidattest som är störst och får mest uppmärksamhet skulle vara på engelska.

– Visst skulle det vara bättre än ingenting om det skulle finnas kandidattest på engelska oberoende vems det är. Men nog ser jag att det skulle vara på sin plats att de kandidattest som får störst uppmärksamhet och synlighet skulle göras tillgängliga för en bredare publik, säger Salin.

Salin berättar att man under hösten försökte kontakta Helsingin Sanomat för diskutera hur mångkultur och internationella aspekter kunde tas upp i kandidattestet för kommunalvalet, men Helsingin Sanomat återkom aldrig.

Helsingin Sanomat meddelar  att innehållet i tidningen och på webben till stösta delen är på finska och att kandidattetstet därför också enbart är på finska. För tillfället finns det inga planer på att utöka antalet språk i kommande kandidattest.

Läs också Liselott Sundbäcks blogg: Demokratiunderskott i valmaskineriet för nyfinländare

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *