Var tredje finländare byter parti i kommunalvalet. Kommunförbundets enkät visar att en tredjedel av väljarna kommer att rösta på ett annat parti än vid föregående val. Resultatet i enkäten bygger på svar av 4 000 personer och är ännu preliminärt.

Intresset för att byta det parti man röstar på växer något mellan valen, framgår det av de preliminära svaren i Kommunförbundets invånarenkät. Enkäten genomfördes i mars 2017.

I första hand är det personer i åldrarna 40–49 år och 50–59 år som tenderar att byta parti, över 40 procent av dem uppger att de röstar på kandidater från olika partier vid olika val. Flest personer som konsekvent röstar på samma parti finns bland dem som fyllt 70 år.
Ungefär två av tre uppger att de alltid eller i regel röstar på samma parti eller gruppering.

– I Finland är kommunalvalet i första hand ett personval. Vid en jämförelse på skalan ”inte alls viktigt – mycket viktigt” svarade de allra flesta att det viktigaste kriteriet när de röstar i kommunalval är personen, därefter kommer partiet, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

–  Personens betydelse betonas mest av 40–59-åringarna och partiets betydelse mest av över 70-åringarna. Att en kandidat är från samma by eller samma kommundel, eller kandidatens ålder eller kön, är av mindre betydelse för väljaren. Kandidatens by- eller kommundelstillhörighet betonas bland äldre och i små kommuner avsevärt mer än bland yngre och i stora städer.

Att rösta i kommunalvalet anses fortfarande vara det bästa sättet att påverka frågor i den egna kommunen. Sammanlagt 71 procent av dem som besvarade Kommunförbundets invånarenkät är av den åsikten.

Invånarenkäten inom det pågående forskningsprogrammet ARTTU2 sändes till 32 000 invånare i 40 kommuner. Kommunerna är av olika storlekar och typer och ligger runtom i landet, och resultatet är representativt på riksnivå.
Invånarenkäten genomförs nu för sjunde gången. De slutliga åsikterna om röstningsbeteendet och de övriga enkätsvaren publiceras senare under våren och sommaren.

Fakta om kommunalvalet

  • Den egentliga valdagen vid kommunalvalet 2017 är den 9 april.
  • Förhandsröstningen pågår 29.3–4.4 i Finland och 29.3–1.4 utomlands.
  • I kommunalvalet väljs ledamöter till fullmäktige i Finlands 295 fastlandskommuner.
  • Sammanlagt 33 618 kandidater ställer upp och av dem väljs 8 999 för den kommande fullmäktigeperioden.
  • Kommunförbundet uppmuntrar kommuninvånarna att rösta. Se kampanjen för valdeltagande och information om valet på webbplatsen www.kommunalval.fi. Du har en röst – kampanjen för valdeltagande.
  • Dela animationen på förbundets YouTube-konto på adressen https://youtu.be/XmQqpbOGaRs (på svenska) och https://youtu.be/e-Ls9XlGuu0 (på finska).

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *