Oron är stor i den svenska delegationen. Hur ska det gå med svenskan?

Kommuntorget ställde följande frågor till sex förtroendevalda som är aktiva i Kommunförbundet.

 1. Vad innebär det att SFP sitter i opposition?
 2. Hur ser du att den svenska minoritetens intressen skall bevakas bäst i Finland?
 3. Behövs nya organisationer eller nätverk?

1grankulla
Sven Grankulla, Kristdemokraterna, Kommunförbundets fullmäktige

 1. Det innebär att vi måste hjälpas åt oberoende vilket parti vi hör till. Svenskan är vår gemensamma sak.
 2. Genom samarbete. Vi måste se möjligheterna och resurserna inom alla partier. Också bland Sannfinländarna.
 3. Organisationerna finns men man måste komma på nya sätt att jobba. Flera organisationer skulle bara bli tårta på tårta.

1heikkila
Jonas Heikkilä, De Gröna, Kommunförbundets svenska delegation

 1. I och med att Sannfinländarna sitter i regeringen är någon form av hot mot svenskan oundvikligt. Det innebär att svenska frågor inte längre är med från början i lagberedningen. Där har SFP kunnat påverka men nu blir det svårt.
 2. Det blir allt viktigare med Folktinget och Kommunförbundets svenska delegation. Svenska frågor får inte hamna i skymundan och därför kan det vara vettigt att återuppta rundabordssamtal i riksdagen angående svenska frågor.
 3. Nej, men vi måste utnyttja de som finns bättre. Vi borde samla de olika organisationerna till stormöte och bilda ett nätverk samt hitta nya samarbetsformer.

1ranta
Maarit Feldt-Ranta, SDP, Kommunförbundets styrelse

 1. Det får tiden visa.
 2. Vi behöver ett brett samarbete över partigränserna. Finlandssvenskarna lever i en illusion. Inget litet parti kan själv bestämma och påverka.
 3. Nej, organisationer och nätverk finns redan.

1mansson
Björn Månsson, SFP, Kommunförbundets svenska delegation

 1. Det kan vara bra för partiet men kan också vara mycket illa för landet.
 2. Folktingets och Kommunförbundets svenska grupps roll blir viktig. Det är viktigt att komma ihåg att SFP fortfarande finns i riksdagen. De svenska riksdagsledamöterna i de andra partierna bör också dra sitt strå till stacken. Tyvärr profilerar sig Stubb och Harkimo inte riktigt som svensksinnade. Förhoppningsvis kommer den nya nordiska sammarbetsministern från Samlingspartiet eller Centern.
 3. Organisationer finns redan. Folktinget, Kommunförbundet och FSD får en allt större roll för svenskan.

1romantschuk
Tommy Romantchuk, SDP, Kommunförbundets svenska delegation

 1. SFP kan skylla sig själva. Det kan gå väldigt illa och nu gäller det för de andra partierna att bevara svenskan. SFP har haft monopol på svenskan.
 2. Nu krävs ordentlig lobbying. Folktingets roll ökar och fackföreningsrörelsen bör ta upp svenskan. Vi måste sätta svenska språket först och strunta i vem som hör vart.
 3. Vi behöver inte flera organisationer. Nu om någonsin behövs det nordiska samarbetssystemet. Det kommer att bli intressant att se vem som blir nordisk samarbetsminister.

1suominen
Mia Suominen, SDP, Kommunförbundets svenska delegation

 1. Det är en hård smäll för SFP. Är mycket orolig över att både Svenska folkpartiet och Finlands svenska socialdemokrater är ute ur regeringen.
 2. De svenskspråkiga får inte splittra sig för mycket. Samarbete behövs och vi är i kärnan att föra svenskspråkiga frågor vidare
 3. Flera organisationer behövs inte men Kommunförbundets och Folktingets roll blir allt viktigare. Även nätverken blir allt viktigare och det är upp till oss att trycka på genom dem.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *