HS: höga arvoden bland ledande politiker i Esbo

12.8.2015

Helsingin Sanomat skriver i en artikel att ledande politiker i Esbo har höga arvoden för sina förtroendeuppdrag, både i jämförelse med övriga förtroendevalda i Esbo och i jämförelse med ledande politiker i Helsingfors och Vanda.